HP LaserJet 2200 Printer series - Krok 7: Instalace softwaru tiskárny

background image

Krok 7: Instalace softwaru tiskárny

Tiskárna je vybavena užitečným softwarem včetně ovladačů a doplňkového
softwaru. Rozhodně se doporučuje instalace dodaného softwaru, který
zajišťuje snadné nastavení a přístup ke všem funkcím tiskárny.

Dřive než nainstalujete software, ujistěte se, že jste postupovali podle
pokynů v části ”Krok 5: Připojení kabelu tiskárny” a ”Krok 6: Zapojení síťové
šňůry”.

Další informace o softwaru tiskárny, jejích funkcích a komponentech najdete
v elektronické uživatelské příručce na CD tiskárny HP LaserJet 2200.

Poznámka

Software k tiskárně HP není dostupný ve všech jazycích.

V souboru ReadMe na CD HP LaserJet 2200 najdete informace o dalším
softwaru a podporovaných jazycích. Další ovladače včetně nenovějších
verzí a další software je možné stáhnout z Internetu a dalších zdrojů.
Pokud nemáte přístup na Internet, viz elektronické uživatelské příručce
(na CD HP LaserJet 2200) informace o tom, jak získat nejnovější software.

K tiskárně HP LaserJet řady 2200 se dodává software tiskárny pro tyto
operační systémy:

z

Microsoft Windows 3.1x (pouze ovladač), 95, 98, 2000, Millennium,
NT 4.0 a XP. Pokyny k instalaci najdete na straně 13.

z

Systém Macintosh verze 7.5.5 a vyšší. Pokyny k instalaci najdete na
straně 17.

Pokyny k instalaci softwaru na počítači zapojeném do sítě s operačním
systémem Windows najdete v ”Instalace v síti” na straně 18.

background image

CSWW

Krok 7: Instalace softwaru tiskárny

13

Česky