HP LaserJet 2200 Printer series - Prohláðení o shodì

background image

Prohlášení o shodě

podle směrnice 22 normy ISO/IEC a EN 45014

Název výrobce:

Společnost Hewlett-Packard

Adresa výrobce:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

prohlašuje, že výrobek

Název výrobku:

HP LaserJet 2200d, 2200dt, 2200dn, 2200dtn, 2200

Model číslo:

C7058A, C7059A, C7063A, C7061A, C4793A*, C7065A**,
C7064A

Doplňky produktu:

VŠECHNY

vyhovuje těmto specifikacím:

Bezpečnost:

IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

IEC 60825-1:1993+A1 / EN 60825-1:1994+A11 (výrobek třídy 1 Laser/LED)

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 třída B1

EN 61000-3-2:1995

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC název 47 CFR, část 15 třída B2 / ICES-002, vydání 2

AS / NZS 3548:1995

Doplňující informace:

Výrobek splňuje požadavky EMC směrnice 89/336/EEC a směrnice pro nízkonapěťová zařízení 73/23/EEC
a má odpovídající označení CE.

1)

Výrobek byl testován v běžné konfiguraci s osobními počítači značky Hewlett-Packard.

2)

Zařízení odpovídá požadavkům FCC, část 15. Výrobek může být provozován na základě těchto dvou
podmínek: (1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení; (2) musí akceptovat přijímané rušení včetně
takového, které může způsobit nežádoucí změny provozu.

3)

V případě, že je zařízení připojeno kabely místní sítě (LAN), které používají příslušenství tiskového serveru,
zobrazuje se hlášení o provozu ve třídě A.

* C4793A je volitelný vstupní zásobník na 250 listů.

** C4793A je volitelný vstupní zásobník na 500 listů.

Boise, Idaho USA

6. dubna 2000

Pouze pro otázky předpisů:

Kontakt Austrálie:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,
31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Kontakt Evropa:

Místní prodejna a servisní středisko společnosti Hewlett-Packard nebo
Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,
Herrenberger Straße 110-140, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

Kontakt USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15,
Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Telefon: 208-396-6000)

background image

26

CSWW