HP LaserJet 2200 Printer series - Česky

background image

Česky

Tiskárny HP LaserJet řady 2200

Příručka pro zahájení práce

background image

Informace o autorských právech

Copyright Hewlett-Packard 2001

Veškerá práva vyhrazena.
Reprodukce, přepracování nebo
překládání bez předchozího
písemného souhlasu je zakázáno,
kromě případů vymezených
autorskými zákony.

Číslo části: C7058-90948
První vydání: říjen 2001

Záruka

Změna informací obsažených
v tomto dokumentu vyhrazena.

Společnost Hewlett-Packard
neposkytuje s ohledem na
tyto informace žádný druh
záruky. SPOLEČNOST
HEWLETT-PACKARD SE
VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ IMPLICITNÍ
ZÁRUKY PRODEJNOSTI
A ZPŮSOBILOSTI PRO
DANÉ ÚČELY.

Společnost Hewlett-Packard
neponese odpovědnost za
jakékoli přímé, nepřímé, nahodilé,
výsledné či jiné škody uváděné
do souvislosti s opatřením nebo
používáním těchto informací.

Obchodní známky

Microsoft

®

, Windows

®

a

Windows NT

®

jsou obchodní

známky společnosti Microsoft
Corporation registrované ve
Spojených státech.

Další zde uvedené výrobky mohou
být obchodními známkami
příslušných společností.

front.fm Page ii Friday, September 7, 2001 8:33 AM

background image

CSWW

Obsah 1

Česky