HP LaserJet 2200 Printer series - Väriaineen tasoittaminen

background image

Väriaineen tasoittaminen

Kun väriaine on vähissä, tulosteessa voi
näkyä häipymiä tai vaaleita alueita. Voit
ehkä tilapäisesti parantaa tulostuslaatua
tasoittamalla väriaineen kasetissa.
Seuraavassa selitetään toimet, joiden
avulla voit ehkä jatkaa tulostustyön
loppuun ennen kuin vaihdat värikasetin.

1

Avaa yläkansi.

2

Poista värikasetti kirjoittimesta.

VAROITUS!

Älä pane kättäsi liian pitkälle
kirjoittimeen. Kirjoittimen
kuumennusyksikkö voi olla kuuma!

VARO

Älä jätä kasettia valoon muutamaa
minuuttia pidemmäksi aikaa, ettei se
vahingoitu.

3

Kääntele kasettia ja ravistele sitä
kevyesti puolelta toiselle niin, että
väriaine asettuu tasaisesti. (Älä
käännä kasettia pystyyn, ettei se
pääse vuotamaan.)

VARO

Jos väriainetta joutuu vaatteisiin tai
käsiin, pyyhi aine kuivalla kankaalla ja
pese vaate kylmässä vedessä. (Kuuma
vesi saa väriaineen tarttumaan
kankaaseen.)

Jatkuu seuraavalla sivulla.

2

1

3

background image

66 Luku 3 Tulostusvihjeitä ja huolto

FI

4

Aseta värikasetti takaisin
kirjoittimeen ja sulje yläkansi.

Jos tulostusjälki on edelleen vaaleaa,
asenna uusi värikasetti. (Noudata uuden
värikasetin mukana tulleita ohjeita.)

4

background image

FI

Luku 3 Tulostusvihjeitä ja huolto 67