HP LaserJet 2200 Printer series - Sisäinen puhdistus

background image

Sisäinen puhdistus

Aikaa myöten alkaa kirjoittimen
sisälle kertyä väriaine- ja
paperihiukkasia. Tämä voi aiheuttaa
tulostuslaatuongelmia. Kirjoittimen
puhdistaminen poistaa ongelmat tai
vähentää niitä.

VAROITUS!

Ennen kuin alat tyhjentää kirjoitinta,
sammuta se ja irrota virtajohto.

1

Avaa yläkansi.

2

Poista värikasetti.

VARO

Älä jätä kasettia valoon muutamaa
minuuttia pidemmäksi aikaa, ettei
se vahingoitu.

3

Pyyhi lika pois paperiradan alueelta
ja värikasetin syvennyksestä
käyttäen puhdasta nukkaamatonta
kangasta.

4

Pane värikasetti takaisin paikoilleen
ja sulje yläkansi. Kytke virtajohto ja
käynnistä kirjoitin.

2

3

1

4

background image

70 Luku 3 Tulostusvihjeitä ja huolto

FI

background image

FI