HP LaserJet 2200 Printer series - Materiaalin lataaminen lokeroon2 tai valinnaiseen 250arkin lokeroon3

background image

Materiaalin lataaminen lokeroon 2 tai valinnaiseen
250 arkin lokeroon 3

1

Vedä haluamasi lokero ulos ja
poista mahdolliset paperit.

2

Siirrä leveysohjaimia sivulle
päin vastaamaan haluamaasi
paperikokoa.

3

Paina pituusohjaimen sinistä
kielekettä ja säädä ohjain niin,
että osoitin näyttää haluamaasi
paperikokoa.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

1

2

3

background image

40 Luku 2 Tulostustehtävät

FI

4

Lisää paperi ja varmista, että
se on hyvin joka kulmasta.
Paperipinon korkeus ei saa ylittää
pituusohjaimessa olevia kielekkeitä.

5

Lukitse metallinen nostolevy
paikalleen painamalla sitä alaspäin.

6

Työnnä lokero takaisin kirjoittimeen.

Huomaa

Aina kun olet vetänyt 250 arkin lokeron
kirjoittimesta, paina nostolevy alas
ennen lokeron takaisin työntämistä. Kun
työnnät lokeron kirjoittimeen, nostolevy
vapautuu ja nostaa paperia ylös.

4

5

6

background image

FI

Luku 2 Tulostustehtävät 41