HP LaserJet 2200 Printer series - Materiaalin lataaminen lokeroon 1

background image

Materiaalin lataaminen lokeroon 1

Lokeroon 1 (monikäyttölokero) mahtuu
100 paperiarkkia tai 10 kirjekuorta.

1

Avaa lokero 1 vetämällä etukansi
auki.

2

Vedä muovinen alustan jatke ulos.
Jos materiaalin pituus on yli
229 mm, vedä myös
jatkoalusta ulos.

3

Aseta paperin leveysohjaimet
hieman paperia leveämmäksi.

4

Aseta materiaali lokeroon (lyhyt
reuna sisään, tulostuspuoli ylös).
Materiaalin tulee olla paperin
leveysohjainten välissä ja paperin
leveysohjainten kielekkeiden alla.

5

Liu’uta paperin leveysohjaimia
sisään, kunnes ne koskettavat
keveästi materiaalinippua sen
molemmilta puolilta taivuttamatta
sitä. Varmista, että materiaali
mahtuu paperin leveysohjainten
kielekkeiden alle.

Huomaa

Älä lisää materiaalia lokeroon 1
kirjoittimen tulostaessa. Siitä voi
aiheutua paperitukos. Älä sulje etukantta
kirjoittimen tulostaessa.

Esipainetusta materiaalista on ohjeita
kohdassa Tulostaminen kirjelomakkeille
tai esipainetuille lomakkeille.

Kuorista ja tarroista on ohjeita kohdissa
Tulostaminen kirjekuorille ja
Tulostaminen tarra-arkeille.

1

2

3

4

5

background image

FI

Luku 2 Tulostustehtävät 39