HP LaserJet 2200 Printer series - Material Safety Data Sheet (Käyttöturvallisuustiedote)

background image

Material Safety Data Sheet
(Käyttöturvallisuustiedote)

Material Safety Data Sheets (MSDS) -käyttöturvallisuustiedotteen
voi tilata HP LaserJetin tarvikkeiden Web-sivuilta osoitteesta
http://www.hp.com/go/msds. Jos sinulla ei ole yhteyttä Internetiin, soita
HP FIRST -palveluun Yhdysvalloissa, numero (1) (800) 231-9300.
Käytä hakemistotunnusta 7 turvallisuustiedotteiden luetteloa varten.
Yhdysvaltojen ulkopuolella soita HP:n asiakaspalveluun (katso HP:n
asiakaspalvelu (huolto ja tuki)).

background image

FI

Liite A Tekniset tiedot 129