HP LaserJet 2200 Printer series - Yleisten tulostusongelmien vianmääritys

background image

Yleisten tulostusongelmien vianmääritys

Yleisten tulostusongelmien vianmääritys

Oire

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Kirjoitin valitsee
materiaalin väärästä
lokerosta.

Sovelluksesta annettu lokeron
valinta voi olla virheellinen.

Asetettu koko ei vastaa
lokeron materiaalin kokoa.

Useissa sovelluksissa paperin
valinta tehdään sovelluksen
sivuasetusten valikosta.

Poista tulostusmateriaali kaikista
muista lokeroista saadaksesi
kirjoittimen valitsemaan materiaalin
haluamastasi lokerosta.

Käytä Macintoshissa HP LaserJet
-apuohjelmaa lokeron prioriteetin
vaihtamiseen.

Vaihda asetettu koko vastaamaan
lokeron materiaalin kokoa
kirjoitinohjaimen tai HP LaserJet
-laitemääritysten avulla (Windows).
Muussa kuin Windows-
ympäristössä koon voi asettaa
HP Web JetAdminilla.

Kirjoitin ei ota paperia
lokerosta 2 tai
valinnaisesta lokerosta 3.

Pituusohjain on säädetty
väärin (lokero 2 tai valinnainen
250 arkin lokero 3).

Takarajoitin on säädetty
väärin (valinnainen 500 arkin
lokero 3).

Katso pituusohjaimen tai
takarajoittimen säätämisestä
kohdasta Materiaalin lataaminen
lokeroon 2 tai valinnaiseen
250 arkin lokeroon 3 tai Materiaalin
lataaminen valinnaiseen 500 arkin
lokeroon 3.

background image

FI

Luku 4 Ongelmien ratkaisu 75

Tulostus on erittäin
hidasta.

Työ voi olla hyvin
monimutkainen.

Tulostuksen maksiminopeutta
19 sivua minuutissa letter-
kokoista paperia tai 18 sivua
A4--kokoista paperia ei voi
ylittää, vaikka muistia lisätään.

Tulostusnopeus voi laskea
automaattisesti tulostettaessa
erikoiskokoisille materiaaleille.

Kirjoitinohjaimessa kohdassa
Optimointi tulostus on
optimoitu korttipaperille,
karkealle paperille ja kovalle
asiakirjapaperille.

Pelkistä työtä tai yritä säätää
tulostuslaatuasetuksia. Jos
ongelma toistuu usein, lisää
kirjoittimeen muistia.

Aseta kirjoitinohjaimen kohdassa
Optimointi arvoksi tavallinen
paperi. Katso Optimointi eri
materiaalityypeille. Valitse
Käynnistä, Asetukset,
Kirjoittimet, napsauta
kakkospainikkeella kuvaketta
ja valitse Aseta oletukset
(Windows NT) tai Ominaisuudet
(Windows 9x). Valitse Paperi-
välilehti ja aseta Optimointi-arvoksi
tavallinen paperi.

Huomaa: Jos asetat Optimointi-
arvoksi tavallisen paperin, tulostus
on nopeampaa. Jos kuitenkin
käytät painavaa paperia, saat
parhaan tulostuksen jättämällä
optimoinnin painavalle paperille,
vaikka tulostus voi olla hitaampaa.

Kirjoitin tulostaa paperin
molemmille puolille.

Kirjoitinohjaimesta on ehkä
valittu kaksipuolinen tulostus.

Katso kirjoitinohjaimen käytöstä
kohdasta Kirjoitinohjaimen käyttö
tai online-ohjeista.

Sivut tulostuvat, mutta
ovat aivan tyhjiä.

Suojateippi on voinut jäädä
värikasettiin.

Poista värikasetti ja irrota
suojateippi. Aseta värikasetti
paikalleen. Tarkista kirjoittimen
toiminta painamalla

J

ATKA

, jolloin

kirjoitin tulostaa demosivun.

Tiedostossa voi olla tyhjiä
sivuja.

Tarkista, onko tiedostossa tyhjiä
sivuja.

Yleisten tulostusongelmien vianmääritys (jatkoa)

Oire

Mahdollinen syy

Ratkaisu

background image

76 Luku 4 Ongelmien ratkaisu

FI

Kirjoitin tulostaa, mutta
teksti on väärin, sekavaa
tai puutteellista.

Kirjoittimen kaapeli on löysällä
tai viallinen.

Irrota kaapeli ja yhdistä se
uudelleen. Kokeile tulostustyötä,
jonka tiedät tulostuvan oikein. Jos
voit, liitä kaapeli ja kirjoitin toiseen
tietokoneeseen ja yritä tulostaa työ,
jonka tiedät tulostuvan oikein.
Kokeile lopuksi uutta kaapelia.

Kirjoitin on verkossa tai
jakolaitteessa eikä vastaanota
signaalia selvästi.

Irrota kirjoitin verkosta ja kytke
se suoraan tietokoneeseen
rinnakkais- tai USB-kaapelin
välityksellä. Tulosta työ, jonka
tiedät tulostuvan oikein.

Sovelluksesta on valittu väärä
kirjoitinohjain.

Tarkista sovelluksen
kirjoitinvalinnan valikosta, että
HP LaserJet 2200 on valittuna.

Sovellus ei toimi oikein.

Kokeile työn tulostamista toisesta
sovelluksesta.

Käyttöjärjestelmä ei toimi
oikein.

Jos tulostat Windowsista (kaikki
versiot), lopeta se ja siirry DOSiin
ja tarkista toiminta seuraavasti:
Kirjoita C:\-kehotteeseen

Dir LPT1

ja paina Enter.

(Tässä oletetaan portin olevan
LPT1). Jos Jatka-valo syttyy, paina

J

ATKA

saadaksesi sivun

tulostumaan ulos kirjoittimesta.
Jos sivu tulostuu oikein,
käyttöjärjestelmä ei toimi oikein.

Kirjoitin ei vastaa, kun
sovelluksesta on valittu
Tulosta.

Kirjoitin voi olla
käsinsyöttötilassa
(valvontavalo välkkyy ja
Jatka-valo palaa).

Lisää paperia lokeroon 1, jos se
on tyhjä. Jos olet jo lisännyt
paperia, paina alas ja vapauta

J

ATKA

-painike.

Yleisten tulostusongelmien vianmääritys (jatkoa)

Oire

Mahdollinen syy

Ratkaisu

background image

FI

Luku 4 Ongelmien ratkaisu 77

Kirjoitin ei vastaa, kun
sovelluksesta on valittu
Tulosta (jatkoa).

Tietokoneen ja kirjoittimen
välistä kaapelia ei ole kytketty
oikein.

Irrota kaapeli ja kytke se takaisin.

Kirjoittimen kaapeli on
viallinen.

Jos voit, liitä kaapeli toiseen
tietokoneeseen ja yritä tulostaa työ,
jonka tiedät tulostuvan oikein. Voit
myös kokeilla kaapelin vaihtamista.

Sovelluksesta on valittu väärä
kirjoitin.

Tarkista sovelluksen
kirjoitinvalinnan valikosta, että
HP LaserJet 2200 on valittuna.

Kirjoittimessa voi olla tukos.

Selvitä mahdolliset tukokset.
Tarkista erityisesti kääntöyksikön
alue. Katso Paperitukosten
selvittäminen.

.

Kirjoittimen ohjelmistoa ei ole
asetettu kirjoitinportille.

Tarkista sovelluksen
kirjoitinvalinnan valikosta, että
se käyttää oikeaa porttia. Jos
tietokoneessa on useampi kuin
yksi portti, tarkista, että kirjoitin
on liitetty oikeaan porttiin.

Kirjoitin on verkossa eikä
vastaanota signaalia.

Irrota kirjoitin verkosta ja kytke
se suoraan tietokoneeseen
rinnakkais- tai USB-kaapelin
välityksellä. Asenna
kirjoitinohjelmisto uudelleen.
Tulosta työ, jonka tiedät
tulostuvan oikein.
Poista keskeytyneet työt
tulostusjonosta.

Kirjoitin ei saa virtaa.

Jos mikään valo ei pala, tarkista
virtajohdon liitäntä. Tarkista
virtakytkin. Tarkista virtalähde.

Yleisten tulostusongelmien vianmääritys (jatkoa)

Oire

Mahdollinen syy

Ratkaisu

background image

78 Luku 4 Ongelmien ratkaisu

FI

Kirjoitin ei vastaa, kun
sovelluksesta on valittu
Tulosta (jatkoa).

Kirjoitin ei toimi oikein.

Tarkista, osoittavatko kirjoittimen
merkkivalot virhetilaa. Katso
Virheilmoitusten vianmääritys tai
käytä ohjauspaneelin simulaattoria.

Paperi käpristyy
tullessaan ulos
kirjoittimesta.

Paperi käpristyy tulostettaessa
ylätulostelokeroon.

Avaa takatulostelokero, jotta paperi
saa kulkea suoraa rataa kirjoittimen
läpi.

Käännä tulostettava paperi
toisin päin.

Yleisten tulostusongelmien vianmääritys (jatkoa)

Oire

Mahdollinen syy

Ratkaisu

background image

FI

Luku 4 Ongelmien ratkaisu 79