HP LaserJet 2200 Printer series - Vianmäärityksen tarkistuslista

background image

Vianmäärityksen tarkistuslista

Tarkista, että
kirjoittimen
Valmis-valo palaa.

Jos mikään valo ei pala, tarkista virtajohdon
liitäntä. Tarkista virtakytkin. Tarkista virtalähde
kytkemällä kirjoitin toiseen pistorasiaan.

Jos muut valot palavat, siirry kohtaan
Virheilmoitusten vianmääritys tai käytä
ohjauspaneelin simulaattoria.

Paina

J

ATKA

tulostaaksesi
demosivun, jolla
tarkistetaan, että
kirjoitin syöttää
paperin oikein.

Jos demosivu ei tulostu, tarkista paperinsyöttö
lokerosta 2 tai 3.

Tarkista, ettei paperia ole jäänyt kääntöyksikköön.
Katso ohjeita kääntöyksikön tukoksen
selvittämisestä kohdasta Kääntöyksikön alue.

Jos arkki jää kirjoittimeen tukoksiin, siirry kohtaan
Paperitukosten selvittäminen.

Jos kirjoitin tulostaa mutta tilavalot välkkyvät, siirry
kohtaan Virheilmoitusten vianmääritys tai käytä
ohjauspaneelin simulaattoria.

Tarkista demosivu
nähdäksesi, tulostuiko
se oikein.

Jos tulostuslaadussa on ongelmia, siirry kohtaan
Tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen.

background image

FI

Luku 4 Ongelmien ratkaisu 73

Tulosta lyhyt
asiakirja sovelluksesta
tarkistaaksesi, että
tietokone ja kirjoitin on
liitetty toisiinsa ja että
niiden yhteys toimii
oikein.

Jos sivu ei tulostu, tarkista kaapeliliitännät
tietokoneen ja kirjoittimen välillä. Tarkista, että
käytät oikeaa kaapelia.

Tarkista tulostusjono tai taustatulostusohjelma
(tulostuksentarkkailu Macintoshissa) nähdäksesi,
onko kirjoittimessa tauko.

Tarkista, että olet asentanut HP LaserJet 2200
-sarjan kirjoitinohjaimen.

Tarkista sovelluksesta, että käytät HP LaserJet
2200 -sarjan kirjoitinohjainta ja porttia.

Jos sivun tulostus on keskeytynyt, siirry kohtaan
Yleisten tulostusongelmien vianmääritys.

Jos tarkistuslistan
läpikäynti ei määrittänyt
kirjoitinongelmaa,
katso seuraavia
vianmääritysjaksoja:

Yleisten tulostusongelmien vianmääritys
Langattoman tulostuksen ongelmia
Virheilmoitusten vianmääritys
Täydentävät merkkivalokuviot
Verkko-ongelmat
Tavallisia Windowsin ongelmia
Tavallisia Macintoshin ongelmia
PS-virheiden vianmääritys
Erikoissivujen tulostaminen

Vianmäärityksen tarkistuslista (jatkoa)

background image

74 Luku 4 Ongelmien ratkaisu

FI