HP LaserJet 2200 Printer series - Tavallisia Windowsin ongelmia

background image

Tavallisia Windowsin ongelmia

Tavallisia Windowsin ongelmia

Oire

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Virheilmoitus:
”Virhe kirjoitettaessa
porttiin LPTx”
Windows 9x:ssä.

Varmista, että lokerossa on paperia.

Tarkista, että kaapeli on kiinnitetty
oikein, kirjoitin on käynnissä ja
Valmis-valo palaa.

Valitse Käynnistä, Asetukset,
Kirjoittimet. Napsauta hiiren
kakkospainikkeella HP LaserJet 2200
-ohjainta ja valitse Ominaisuudet.
Napsauta Tiedot ja Porttiasetukset.
Poista rasti ruudusta ”Tarkista
portin tila ennen tulostamista”.
Napsauta OK-painiketta.
Napsauta Taustatulostuksen
asetukset. Valitse ”Tulosta
suoraan kirjoittimelle”. Napsauta
OK-painiketta.
Yritä tulostaa uudelleen.

Virheilmoitus:
Yleinen suojausvirhe
Poikkeus OE
Spool32
Laiton toiminto

Sulje kaikki sovellukset, käynnistä
Windows uudelleen ja yritä uudelleen.

Valitse toinen kirjoitinohjain. Jos
valittuna on HP LaserJet 2200 -sarjan
PCL 6 -ohjain, vaihda PCL 5e
-ohjaimeen tai PS-kirjoitinohjaimeen.

background image

FI

Luku 4 Ongelmien ratkaisu 105

Virheilmoitus:
Yleinen suojausvirhe
Poikeus OE
Spool32
Laiton toiminto
(jatkoa)

Poista kaikki tilapäistiedostot Temp-
hakemistosta. Tilapäistiedoston
hakemisto selviää avaamalla
AUTOEXEC.BAT-tiedosto ja
katsomalla lauseketta ”

Set

Temp =

”. Yhtäläisyysmerkkiä

seuraava nimi on tilapäishakemisto.
Se on yleensä oletuksena

C:\temp

,

mutta se voidaan määrittää muuksi.

Lisätietoja Windowsin
virheilmoituksista on tietokoneen
mukana toimitetuissa Microsoft
Windows 3.x:n, 9x:n, 2000:n,
NT 4.0:n tai Millenniumin oppaissa.

Tavallisia Windowsin ongelmia (jatkoa)

Oire

Mahdollinen syy

Ratkaisu

background image

106 Luku 4 Ongelmien ratkaisu

FI