HP LaserJet 2200 Printer series - Langattoman tulostuksen ongelmia

background image

Langattoman tulostuksen ongelmia

Langattoman tulostuksen ongelmia

Oire

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Yhteyttä ei voida luoda,
tai tiedonsiirto näyttää
kestävän tavallista
kauemmin.

Tietokone ei ole
IrDA-yhteensopiva.

Tarkista, että tietokone on
IrDA-yhteensopiva. Katso, onko
laitteessa IrDA-symboli tai tarkista
asia tietokoneen oppaasta.

IR-ohjainta ei ole asennettu
tietokoneeseen tai tieturiin
(PDA, Personal Digital
Assistant).

Tarkista, että sovellus käyttää
HP LaserJet 2200 -kirjoitinohjainta
ja että siinä on valittu IR-portti.
Muista, että monimutkaisten
sivujen tulostaminen kestää
kauemmin.

HP ei toimita IR-ohjainta
tietokoneporttia varten. IR-ohjain
on saatavana laitteen valmistajalta
tai käyttöjärjestelmän toimittajalta.
Tiedustele ohjainta laitteen tai
ohjelmiston teknisestä tuesta.

Tietokone ja kirjoitin eivät ole
oikein kohdistettuja.

Laitteen täytyy sijaita käyttöalueen
sisäpuolella, eikä yhteyden
esteenä saa olla mitään esteitä,
kuten sormia, paperia, kirjoja tai
kirkkaita valoja (katso Kirjoittimen
tekniset tiedot). Tarkista myös, että
molemmat FIR-portit ovat puhtaita
(ei likaa eikä rasvaa). Katso
Kirjoittimen puhdistaminen.

background image

FI

Luku 4 Ongelmien ratkaisu 93

Yhteyttä ei voida luoda,
tai tiedonsiirto näyttää
kestävän tavallista
kauemmin (jatkoa).

Kirkkaat valot häiritsevät
signaalia.

Kumpaakaan IR-porttia ei
saa altistaa kirkkaalle valolle.
Kaikenlainen kirkas valo
(auringonvalo, lampun valo,
loistevalo tai esimerkiksi television
tai videonauhurin kaukosäätimen
infrapunavalo), joka kohdistuu
suoraan jompaankumpaan
IR-porttiin, voi aiheuttaa häiriöitä.
Sijoita laite lähemmäksi kirjoittimen
IR-porttia.

Kirjoitin tulostaa vain osan
sivusta tai asiakirjasta.

Yhteys on katkennut
tiedonsiirron aikana.

IrDA-yhteensopivat laitteet
on suunniteltu palautumaan
tilapäisistä tiedonsiirtokatkoista.
Aseta yhteys uudelleen. (Laitteesta
riippuen yhteyden palautuminen
voi kestää 3–40 sekuntia.)

Tulostustyö on lähetetty
kirjoittimelle oikein, mutta
kirjoitin ei silti tulosta.

Yhteys on voinut keskeytyä
tai katketa.

Jos yhteys on katkennut ennen
tulostustyön alkamista, kirjoitin ei
ehkä tulosta mitään. Jos Valmis-
valo palaa, tyhjennä kirjoittimen
muisti painamalla

P

ERUUTA

TYÖ

-painiketta. Sijoita laite
käyttöalueelle ja tulosta
työ uudelleen.

FIR-tilavalo sammuu
lähetyksen aikana.

Yhteys on voinut katketa.

Jos Valmis-valo palaa, tyhjennä
kirjoittimen muisti painamalla

P

ERUUTA

TYÖ

-painiketta. Sijoita

laite käyttöalueelle ja tulosta
työ uudelleen.

Langattoman tulostuksen ongelmia (jatkoa)

Oire

Mahdollinen syy

Ratkaisu

background image

94 Luku 4 Ongelmien ratkaisu

FI