HP LaserJet 2200 Printer series - Erikoissivujen tulostaminen

background image

Erikoissivujen tulostaminen

Kirjoittimen muistissa on erikoissivuja, joiden avulla voit määrittää
kirjoittimen ongelmia ja saada niistä tietoja.

Huomaa

Jos kirjoittimen kieltä ei asetettu automaattisesti tai oikein
asennuksen aikana eikä sinulla ole HP LaserJet -laitemäärityksiä,
voit asettaa kielen manuaalisesti. Aseta HP LaserJet 2200

-

CD

-

levy CD-ROM-asemaan ja kirjoita DOS-kehotteeseen:

[

copy x:\DOS\finnish.pjl LPT1

], missä

x

on CD-ROM-

asemasi,

finnish

on haluamasi kieli ja

LPT1

on kirjoittimen portti.