HP LaserJet 2200 Printer series - Yleiskatsaus

background image

Yleiskatsaus

Tässä kirjoittimessa voi käyttää erilaisia materiaaleja, kuten arkkeja
(mukaan luettuna sataprosenttisesti kierrätetty kuitupitoinen paperi),
kirjekuoria, tarroja, kalvoja ja mukautettuja paperikokoja. Materiaalin
ominaisuudet, kuten paino, rakenne, kuitu ja kosteuspitoisuus, ovat
tärkeitä kirjoittimen suorituskykyyn ja tulostusjälkeen vaikuttavia
tekijöitä. Jos paperi ei täytä tässä oppaassa annettuja vaatimuksia,
seurauksena voi olla seuraavia ongelmia:

!

huono tulostuslaatu

!

lisääntyneet paperitukokset

!

kirjoittimen ennenaikainen kuluminen ja siitä aiheutuvat
korjaukset.

Huomaa

On mahdollista, että paperi täyttää kaikki tämän käyttöoppaan antamat
määritykset, mutta ei silti tuota tyydyttäviä tuloksia. Tämä saattaa
johtua paperin väärästä käsittelystä, sopimattomasta lämpötilasta
ja kosteustasosta tai muista muuttujista, joihin Hewlett-Packard ei
voi vaikuttaa.

Ennen kuin ostat suuren määrän paperia, varmista, että se täyttää
vaatimukset, jotka on annettu tässä käyttöoppaassa ja paperioppaassa
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. (Tilaustiedot ovat
kohdassa Lisäoppaat.) Testaa paperi aina ennen kuin hankit sitä
suuria määriä.

VARO

Muun kuin HP:n määritykset täyttävän paperin käyttö saattaa aiheuttaa
kirjoittimessa ongelmia, jotka vaativat korjauksia. Hewlett-Packardin
takuut tai huoltosopimukset eivät kata tällaisia korjauksia.

background image

134 Liite B Materiaalisuositukset

FI