HP LaserJet 2200 Printer series - Tulostusympäristö ja paperin säilytystilat

background image

Tulostusympäristö ja paperin säilytystilat

Tulostusympäristön ja paperin säilytystilojen tulisi ihanteellisesti olla
lähellä huonelämpötilaa eikä liian kuivia tai kosteita. Pidä mielessä,
että paperi sitoo ja luovuttaa kosteutta nopeasti.

Kuumuus ja kosteus yhdessä turmelevat paperin. Kuumuus saa
paperissa olevan kosteuden haihtumaan, kun taas kylmyys saa
kosteuden tiivistymään arkeille. Lämmityslaitteet ja ilmastointi
poistavat suurimman osan kosteutta huoneista. Kun paperipakkaus
avataan ja paperia käytetään, se menettää kosteuttaan, mikä
aiheuttaa juovia ja tahroja. Kostea sää tai vedenjäähdyttimet voivat
lisätä huoneilman kosteutta. Kun paperipakkaus avataan ja paperia
käytetään, paperi imee ylimääräistä kosteutta, mikä aiheuttaa
vaalean tulostusjäljen ja häipymiä. Paperi voi kosteuden vaihtuessa
myös muuttaa muotoaan. Siitä voi aiheutua paperitukoksia.

Niinpä paperin säilytys ja käsittely ovat yhtä tärkeitä tekijöitä kuin
paperin valmistusmenetelmä. Paperin säilytysolosuhteet vaikuttavat
suoraan paperin syöttöominaisuuksiin.

Paperia ei pidä ostaa enempää kuin voidaan käyttää lyhyehkönä
aikana (noin 3 kk). Jos paperia säilytetään pitkiä aikoja, se voi joutua
kokemaan liiallisia kuumuuden ja kosteuden vaihteluja, jotka
aiheuttavat vahinkoa. Suunnittelu on tärkeätä, jotta isot paperierät
eivät kärsisi vahinkoja.

Avaamattomat paperipakkaukset voivat pysyä muuttumattomina
useita kuukausia ennen käyttöä. Avatut paperipakkaukset ovat
herkempiä ympäristövahingoille, etenkin jos ne eivät ole kosteutta
kestävissä kääreissä.

Paperin säilytysympäristöstä täytyy huolehtia oikein, jotta kirjoittimen
suoritusteho pysyisi mahdollisimman hyvänä. Vaadittu lämpötila on
20 °C–24 °C ja suhteellinen kosteus 45–55 %. Seuraavista ohjeista
voi olla apua paperin säilytysympäristön määrittämisessä:

!

Paperin säilytyslämpötilan tulee olla mahdollisimman lähellä
huonelämpötilaa.

!

Ilma ei saa olla liian kuiva eikä kostea (paperin kosteutta sitovien
ominaisuuksien takia).

!

Paras tapa säilyttää avattu paperipakkaus on käyttää kosteutta
kestävää käärettä. Jos kirjoittimen käyttöympäristö vaihtelee
paljon, avaa vain yhtenä päivänä tarvittava paperimäärä
estääksesi kosteuden vaihtelut.

background image

140 Liite B Materiaalisuositukset

FI