HP LaserJet 2200 Printer series - Tuetut paperikoot

background image

Tuetut paperikoot

Huomaa

Paperitukoksia voi esiintyä käytettäessä alle 178 mm:n pituisia
materiaaleja. Syynä voi olla paperi, jonka ominaisuudet ovat
muuttuneet ympäristöolosuhteiden vuoksi. Saat parhaat tulokset
säilyttämällä ja käsittelemällä paperia oikein (katso Tulostusympäristö
ja paperin säilytystilat).

Lokero 1

Mitat

a

Paino

Kapasatiteetti

b

Minimikoko
(mukautettu)

76 x 127 mm
(3 x 5 tuumaa)

60–163 g/m

2

(16–43 lb)

100 arkkia 80 g/m

2

:n

paperia

Maksimikoko
(mukautettu)

216 x 356 mm
(8,5 x 14 tuumaa)

Kalvot

Samat kuin edellä
luetellut minimi- ja
maksimikoot.

Paksuus:
0,10–0,14 mm
(0,0039–0,0055 tuumaa)

75 tyyppillistä arkkia

Tarrat

c

Paksuus:
0,10–0,14 mm
(0,0039–0,0055 tuumaa)

50 tyyppillistä arkkia

Kirjekuoret

Enintään 90 g/m

2

(16-24 lb)

enintään 10

a. Kirjoitin tukee monia eri materiaalikokoja. Tarkista tuetut koot kirjoitinohjaimesta. Katso Tulostaminen

mukautetulle materiaalikoolle tai korttipaperille.

b. Kapasiteetti voi vaihdella materiaalin painon ja paksuuden sekä ympäristöolosuhteiden mukaan.
c. Sileys - 100–250 (Sheffield).

background image

FI

Liite B Materiaalisuositukset 135

Lokero 2 tai
250 arkin
lokero 3

Mitat

a

Paino

Kapasiteetti

b

Letter

216 x 279 mm
(8,5 x 11 tuumaa)

60–105 g/m

2

(16–28 lb)

250 arkkia 80 g/m

2

:n

paperia

A4

210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 tuumaa)

Executive

191 x 267 mm
(7,3 x 10,5 tuumaa)

Legal

216 x 356 mm
(8,5 x 14 tuumaa)

B5 (ISO)

176 x 250 mm
(6,9 x 9,9 tuumaa)

B5 (JIS)

182 x 257 mm
(7,2 x 10 tuumaa)

A5

148 x 210 mm
(5,8 x 8,3 tuumaa)

8,5 x 13 tuumaa

216 x 330 mm
(8,5 x 13 tuumaa)

a. Kirjoitin tukee monia eri materiaalikokoja. Katso Tulostaminen mukautetulle materiaalikoolle tai korttipaperille.
b. Kapasiteetti voi vaihdella materiaalin painon ja paksuuden sekä ympäristöolosuhteiden mukaan.

lokero 3
(500 arkin
lokero)

Mitat

a

Paino

Kapasiteetti

b

Letter

216 x 279 mm
(8,5 x 11 tuumaa)

60–105 g/m

2

(16–28 lb)

500 arkkia 80 g/m

2

:n

paperia

A4

210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 tuumaa)

a. Kirjoitin tukee monia eri materiaalikokoja. Katso Tulostaminen mukautetulle materiaalikoolle tai korttipaperille.
b. Kapasiteetti voi vaihdella materiaalin painon ja paksuuden sekä ympäristöolosuhteiden mukaan.

background image

136 Liite B Materiaalisuositukset

FI

Automaattinen
kaksipuolinen
tulostaminen

Mitat

a

Paino

Letter

216 x 279 mm
(8,5 x 11 tuumaa)

60–105 g/m

2

(16–28 lb)

A4

210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 tuumaa)

Legal

216 x 356 mm
(8,5 x 14 tuumaa)

8,5 x 13 tuumaa

216 x 330 mm
(8,5 x 13 tuumaa)

a. Kirjoitin tukee monia eri materiaalikokoja. Katso Tulostaminen mukautetulle materiaalikoolle tai korttipaperille.

background image

FI

Liite B Materiaalisuositukset 137