HP LaserJet 2200 Printer series - Verkkoasennus

background image

Verkkoasennus

HP LaserJet 2200 -CD-levyn ohjelmisto tukee asennusta
verkkoihin Novell NetWare 3.2, 4.x ja 5.x sekä Microsoft-verkkoon
(paitsi Windows 3.1x-ympäristössä). Tietoja verkkoasennuksesta
muihin käyttöjärjestelmiin on osoitteessa http://www.hp.com/support/
net_printing.

Huomaa

HP JetDirect -tulostuspalvelimessa, joka on asennettu HP LaserJet
2200dn- ja 2200dtn -kirjoittimeen, on 10/100 Base-TX -verkkoportti.
Jos tarvitset HP JetDirect -tulostuspalvelimen toisen tyyppisen
verkkoportin kanssa, katso Lisävarusteet ja tilaustiedot tai ota yhteys
HP:n myyjään.

Ennen kirjoitinohjelmiston asennusta

!

Varmista, että HP JetDirect -tulostuspalvelin on asetettu oikein
verkkoa varten tulostamalla testi-/asetussivut (kun kirjoittimen
valmiusvalo palaa, paina alas ja vapauta samanaikaisesti Jatka-
ja Peruuta työ -painike). Etsi toiselta sivulta laiteosoitekohta,
jonka perässä on 12-numeroinen luku. Voit tarvita tätä
laiteosoitetta verkkoasennuksen päättämiseen. (Jos testi/asetus-
sivut ovat englanninkielisiä, etsi kohta Hardware Address, jonka
perässä on 12-numeroinen luku. Sivujen tulisi tulostua oikealla
kielellä, kun olet päättänyt kirjoitinohjelmiston asennuksen.
Jos sivut eivät tulostu oikealla kielellä ohjelmiston asennuksen
jälkeen, katso Erikoissivujen tulostaminen.)

!

Jos asennat ohjelmiston Windows NT 4.0-, Windows 2000- tai
Novell NetWare -järjestelmään, sinulla tulee olla
järjestelmänvalvojan oikeudet.

Windows-asennus ohjaa sinut läpi seuraavien vaiheiden:

!

Kirjoittimen kytkeminen Novell NetWare -palvelimeen.
(Valitse Kyllä ruudussa Novellin palvelin havaittu.)

!

Kirjoittimen kytkeminen Windows-tulostuspalvelimeen.
(Seuraa Verkkoasennus-ruudun Asiakasasennus-polkua.)

!

Kirjoittimen kytkeminen suoraan verkkoon käyttämättä
tulostuspalvelinta. (Seuraa Verkkoasennus-ruudun Palvelin tai
vertaisverkko -polkua.)

!

Kirjoittimen kytkeminen verkkoon, kun et ole varma, mikä
menetelmä sopii sinulle. (Seuraa Verkkoasennus-ruudun polkua
Opasta minulle sopivan asennuksen valinnassa.)

background image

FI

Luku 1 Kirjoittimen perustiedot 19

Kirjoitinohjelmiston asentaminen

Huomaa

Seuraavat ohjeet koskevat vain Windows-tietokoneita. Jos olet kytkenyt
verkkokaapelin Macintoshiin, katso Asennus Macintoshiin.

1.

Laita HP LaserJet 2200 -CD-levy CD-ROM-asemaan.

2.

Seuraa näytölle tulevan tervetuloa-ruudun ohjeita. Jos tervetuloa-
ruutu ei tule näytölle, valitse Käynnistä, valitse Suorita, kirjoita

D:\SETUP

(missä

D

on CD-ROM-aseman kirjain) ja napsauta

OK-painiketta.

3.

Napsauta kohdan Asenna kirjoitin viereistä painiketta ja asenna
sitten ohjelmisto näytön ohjeiden mukaisesti.

Huomaa

Valitse kohta Tulosta testisivu (kun näytöllä on vastaava kehote).

Jos ohjatun toiminnon Uusi laite löydetty -ikkuna ilmestyy uudelleen
Windows 2000:ssa, valitse Peruuta.

4.

Napsauta Valmis-painiketta.

5.

Jos testisivu tulostui oikein, asennus on valmis. (Jos mitään ei
tulostu tai asiakirja ei tulostu oikein, katso kohta Vianmäärityksen
tarkistuslista.)

Kirjoittimen jakaminen verkossa Windowsin
Jakaminen-toiminnolla

Jos kirjoitin on kytketty suoraan tietokoneeseen rinnakkaiskaapelilla,
voit jakaa sen verkossa niin, että verkon muut käyttäjät voivat tulostaa
sen kautta.

Lisätietoja jakamisen käyttöönotosta on Windowsin ohjeissa. Kun olet
jakanut kirjoittimen, asenna kirjoitinohjelmisto kaikkiin tietokoneisiin,
joista kirjoitinta on tarkoitus käyttää.

Huomaa

Verkkotietokoneet, joissa on Windows 3.1x, voivat käyttää jaettua
kirjoitinta, mutta tietokoneessa, johon kirjoitin on suoraan kytketty,
täytyy olla Windows 9x, NT 4.0, 2000 tai Millennium.

background image

20 Luku 1 Kirjoittimen perustiedot

FI