HP LaserJet 2200 Printer series - Muistin asentaminen

background image

Muistin asentaminen

VARO

Staattinen sähkö voi vahingoittaa
DIMM-muistimoduuleita. Kun käsittelet
niitä, käytä joko antistaattista ranneketta
tai kosketa usein moduulin antistaattista
pakkausta ja sen jälkeen jotain
kirjoittimen metallipintaa.

Jos et vielä ole tulostanut asetussivua,
tulosta se nyt nähdäksesi kirjoittimeen
asennetun muistimäärän ennen
kuin asennat lisää muistia. Katso
Testi/asetus-sivu.

Huomaa

Jos nämä sivut eivät tulostu omalla
kielelläsi, katso Erikoissivujen
tulostaminen.

1

Kun asetussivu on tulostunut,
sammuta kirjoitin ja irrota virtajohto.

2

Avaa liittymäkaapelin luukku
painamalla vapautuskielekkeitä ja
kääntämällä luukkua sivulle. Irrota
kaikki liitäntä-kaapelit.

3

Avaa yläkansi.

4

Paina vapautuspainiketta ja työnnä
oikeanpuoleista sivupaneelia
eteenpäin, kunnes kohdistusnuolet
ovat kohdakkain.

5

Vedä paneeli irti kirjoittimesta
saadaksesi vapaat DIMM-paikat
esille.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

1

2

3

4

5

background image

148 Liite C Kirjoittimen muisti ja sen laajentaminen

FI

6

Poista DIMM-moduuli
antistaattisesta pakkauksesta.

7

Tartu DIMM-moduulia sen reunoista
ja kohdista sen kolot DIMMin
aukkoon. (Tarkista, että DIMM-
paikan kummallakin puolella olevat
lukot ovat auki.)

Huomaa

DIMM-aukot on paras täyttää
järjestyksessä 1-2-3.

8

Paina DIMM suoraan korttipaikkaan
(paina lujasti). Tarkista, että DIMMin
kummallakin puolella olevat lukot
napsahtavat sisäänpäin paikoilleen.
(Kun poistat DIMMin, vapauta
lukot.)

Toista vaiheet 6, 7 ja 8 kutakin
asennettavaa DIMM-moduulia
kohden.

9

Kun panet sivupaneelin paikoilleen,
kohdista nuolet toisiinsa ja työnnä
paneelia taaksepäin, kunnes
vapautuspainike napsahtaa
paikoilleen. Sulje yläkansi.

10 Yhdistä liitäntäkaapelit ja virtajohto

takaisin. Käynnistä kirjoitin.

7

8

6

9

10

background image

FI

Liite C Kirjoittimen muisti ja sen laajentaminen 149