HP LaserJet 2200 Printer series - Yleiskatsaus

background image

Yleiskatsaus

Useimmat sovellusohjelmat eivät vaadi käyttäjän antamia
kirjoitinkomentoja. Katso tarvittaessa tietokoneen ja
sovellusohjelmien oppaista, kuinka kirjoitinkomennot annetaan.

PCL

PCL-kirjoitinkomennoilla määritetään, mitä tehtäviä kirjoitin suorittaa
ja mitä fontteja se käyttää. Tässä liitteessä on lyhyitä ohjeita
käyttäjille, jotka jo ovat perehtyneet PCL-komentojen rakenteeseen.

PCL 5e -kirjoitinkomennot ovat yhteensopivia aiempien
PCL-versioiden kanssa.

PCL 6 -kirjoitinkomennoilla voit hyödyntää kaikkia kirjoittimen
ominaisuuksia.

HP-GL/2

Kirjoitin pystyy tulostamaan vektorigrafiikkaa käyttämällä HP-GL/2-
grafiikkakieltä. HP-GL/2-kielellä tulostaminen vaatii, että kirjoitin
poistuu PCL-kielestä ja siirtyy HP-GL/2-tilaan, mikä tapahtuu
lähettämällä oikeat kirjoittimen PCL-koodit. Jotkin sovellusohjelmat
vaihtavat kieltä ohjainten avulla.

background image

152 Liite D Kirjoittimen komennot

FI

PJL

HP:n Printer Job Language (PJL) tarjoaa enemmän
hallintaominaisuuksia kuin PCL ja muut kirjoitinkielet.
PJL:n neljä päätoimintoa ovat

!

kirjoitinkielen vaihto

!

työn erottelu

!

kirjoittimen määritys

!

tilan palaute kirjoittimelta.

PJL-komentoja voidaan käyttää muuttamaan kirjoittimen
oletusasetuksia.

Huomaa

Tämän liitteen lopussa oleva taulukko sisältää yleisesti käytettyjä
PCL 5e -komentoja.

background image

FI

Liite D Kirjoittimen komennot 153