HP LaserJet 2200 Printer series - PCL-Fonttien valitseminen

background image

PCL-Fonttien valitseminen

PCL-kirjoitinkomennot fonttien valintaa varten löytyvät PCL-
fonttiluettelosta, joka voidaan tulostaa HP LaserJet -laitemäärityksistä
(Windows) tai HP LaserJet -apuohjelmasta (Macintosh).
Seuraavassa on esimerkki. Huomaa kaksi eri muuttujaruutua, joihin
annetaan merkistö ja pistekoko:

Anna näille muuttujille haluamasi arvot, ellet halua kirjoittimen
käyttävän oletusarvoja. Jos esimerkiksi haluat merkistön, joka
sisältää viivanpiirtomerkit, valitse 10U (PC-8)- tai 12U (PC-850)
-merkistö. Muita tavallisimpia merkistöjä on lueteltu taulukossa Yleisiä
PCL-kirjoitinkomentoja.

Huomaa

Fontit ovat välistykseltään joko ”kiinteitä” tai ”suhteutettuja”.
Kirjoittimessa on sekä kiinteitä fontteja (Courier, Letter Gothic ja
Lineprinter) että suhteutettuja fontteja (CG Times, Arial

, Times

New Roman

ja muita).

Kiinteävälisiä fontteja käytetään tavallisesti sovelluksissa, kuten
taulukkolaskennassa ja tietokannoissa, joissa on tärkeää säilyttää
sarakkeiden pystysuuntainen kohdistus. Suhteutetun välisiä fontteja
käytetään yleisesti tekstinkäsittelyohjelmissa.

Yleisiä PCL-kirjoitinkomentoja

Toiminto

Komento

Vaihtoehdot (nro)

Työnohjauskomennot

Alkutila

?

E

ei sovelleta

Kopiomäärä

?

&

l

#X

1–999

background image

156 Liite D Kirjoittimen komennot

FI

Sivunohjauskomennot

Paperilähde

?

&

l

#H

0 = tulostaa tai poistaa nykyisen sivun
1 = lokero 2
2 = käsinsyöttö, paperi
3 = käsinsyöttö, kirjekuori
4 = lokero 1
5 = lokero 3
7 = autovalinta

Paperin koko

?

&

l

#A

1 = Executive
2 = Letter
3 = Legal
4 = A5
5 = A4
6 = B5-JIS
8 = 8,5 X 13
9 = B5 (ISO)
71 = Postikortti (yksinkertainen)
72 = Postikortti (kaksinkertainen)
80 = Monarch
81 = Commercial 10
90 = DL
91 = kansainvälinen C5
100 = B5
101 = mukautettu

Suunta

?

&

l

#O

0 = pysty
1 = vaaka
2 = käännetty pysty
3 = käännetty vaaka

Yläreunus

?

&

l

#E

# = rivimäärä

Tekstin pituus (alareunus)

?

&

l

#F

# = rivimäärä yläreunuksesta

Vasen reunus

?

&a #L

# = sarakemäärä

Oikea reunus

?

&a #M

# = sarakemäärä vasemmasta reunuksesta

Vaakaliikeindeksi

?

&k#H

1/120 tuuman välein (tiivistää vaakasuuntaisia välejä)

Yleisiä PCL-kirjoitinkomentoja (jatkoa)

Toiminto

Komento

Vaihtoehdot (nro)

background image

FI

Liite D Kirjoittimen komennot 157

Pystyliikeindeksi

?

&

l

#C

1/48 tuuman välein (tiivistää pystysuuntaisia välejä)

Rivien väli

?

&

l

#D

# = riviä tuumalle (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 24, 48)

Perforoinnin ohitus

?

&

l

#L

0 = ei käytössä
1 = käytössä

Kohdistimen paikka

Pystykohta (riveinä)

?

&a#R

# = rivinumero

Pystykohta (pisteinä)

?

*p#Y

# = pistenumero (300 pistettä = 1 tuuma)

Pystykohta
(desimaalipisteinä)

?

&a#V

# = desimaalipisteen numero (720 pistettä = 1 tuuma)

Vaakakohta (sarakkeina)

?

&a#C

# = sarakemäärä

Vaakakohta (pisteinä)

?

*p#X

# = pistenumero (300 pistettä = 1 tuuma)

Vaakakohta
(desimaalipisteinä)

?

&a#H

# = desimaalipisteen numero (720 pistettä = 1 tuuma)

Ohjelmointivihjeitä

Rivinkierto

?

&s#C

0 = käytössä
1 = ei käytössä

Näyttötoiminnot aktivoitu

?

Y

ei sovelleta

Näyttötoiminnot poissa
käytöstä

?

Z

ei sovelleta

Yleisiä PCL-kirjoitinkomentoja (jatkoa)

Toiminto

Komento

Vaihtoehdot (nro)

background image

158 Liite D Kirjoittimen komennot

FI

Kielen valinta

Siirto PCL-tilaan

?

%#A

0 = Käytä edellistä PCL-kohdistinkohtaa
1 = Käytä nykyistä HP-GL/2-kynäkohtaa

Siirto HP-GL/2-tilaan

?

%#B

0 = Käytä edellistä HP-GL/2-kynäkohtaa
1 = Käytä nykyistä PCL-kohdistinkohtaa

Fontin valinta

Merkistöt

?

(#

8U = HP Roman-8 -merkistö
10U = IBM Layout (PC-8) (koodisivu 437),
oletusmerkistö
12U = IBM Layout Eurooppaa varten (PC-850)
(koodisivu 850)
8M = Math-8
19U = Windows 3.1 Latin 1
9E = Windows 3.1 Latin 2 (käytetään Itä-Euroopassa)
5T = Windows 3.1 Latin 5 (käytetään Turkissa)
579L = Wingdings-fontti

Vakiovälistys

?

(s#P

0 = kiinteä
1 = suhteutettu

Vakioaskel

?

(s#H

# = merkkiä/tuumalle

Aseta askeltila

a

?

&k#S

0 = 10
4 = 12 (elite)
2 = 16.5 - 16.7 (tiivistetty)

Vakiokorkeus

?

(s#V

# = pistettä

Vakiotyyli

?

(s#S

0 = pystysuora (yhtenäinen)
1 = kursiivi
4 = tiivistetty
5 = tiivistetty kursiivi

Yleisiä PCL-kirjoitinkomentoja (jatkoa)

Toiminto

Komento

Vaihtoehdot (nro)

background image

FI

Liite D Kirjoittimen komennot 159

Viivan vakiopaksuus

?

(s#B

0 = normaali (kirja tai teksti)
1 = puolilihavoitu
3 = lihavoitu
4 = ekstralihavoitu

Kirjasinleikkaus

a

?

(s#T

Tulosta PCL-fonttiluettelo nähdäksesi kullekin sisäiselle
fontille määrätyn komennon.

a. Suositeltu tapa on käyttää vakioaskeleen komentoa.

Yleisiä PCL-kirjoitinkomentoja (jatkoa)

Toiminto

Komento

Vaihtoehdot (nro)

background image

160 Liite D Kirjoittimen komennot

FI

background image

FI