HP LaserJet 2200 Printer series - Kirjoittimen pakkausohjeet

background image

Kirjoittimen pakkausohjeet

!

Poista ja pane talteen kirjoittimeen asennetut DIMM-moduulit.

!

Irrota ja pane talteen kirjoittimen kaapelit ja lisävarusteet.

VARO

Staattinen sähkö voi vahingoittaa DIMM-moduuleja. Kun käsittelet
niitä, käytä joko antistaattista ranneketta tai kosketa usein moduulin
antistaattista pakkausta ja sen jälkeen jotain kirjoittimen metallipintaa.
Katso DIMM-moduulien poisto-ohjeita kohdasta Muistin asentaminen.

!

Poista värikasetti ja pane se talteen.

VARO

Välttääksesi värikasetin vahingoittumisen varastoi se alkuperäisessä
pakkauksessa tai niin, ettei se ole alttiina valolle.

!

Poista ja pane talteen HP JetDirect EIO -tulostuspalvelinkortti.

!

Käytä alkuperäistä pakkauslaatikkoa ja -materiaaleja, jos
mahdollista. (Huonosta pakkauksesta aiheutuvat kuljetusvahingot
ovat asiakkaan vastuulla.) Jos olet jo hävittänyt alkuperäiset
pakkausmateriaalit, ota yhteys paikalliseen pakkauspalveluun.

!

Mikäli mahdollista, oheista tulostenäytteitä ja 50–100 arkkia
paperia tai muuta materiaalia, jonka tulostamisessa on
vaikeuksia.

!

Oheista täytetty Huoltotietolomake.

!

HP suosittelee kuljetusvakuutuksen ottamista laitteelle.

background image

114 Luku 5 Huolto ja tuki

FI