HP LaserJet 2200 Printer series - Hewlett-Packardin rajoitettu takuu

background image

Hewlett-Packardin rajoitettu takuu

1.

HP takaa tuotteen lopulliselle käyttäjälle, että HP:n laitteet, lisävarusteet ja
tarvikkeet ovat virheettömiä materiaalin ja työtavan osalta ostopäivän jälkeen,
edellä määritettynä ajanjaksona. Jos HP saa ilmoituksen tällaisista virheistä
takuuaikana, HP sitoutuu oman harkintansa mukaan joko korjaamaan tai
vaihtamaan vialliseksi osoittautuneet tuotteet. Vaihtotuotteet voivat olla joko
uusia tai uudenveroisia.

2.

HP takaa käyttäjälle, että ostopäivän jälkeisenä, edellä määritettynä ajanjaksona
HP:n ohjelmisto ei materiaalin ja työtavan osalta jätä suorittamatta sen
ohjelmakäskyjä, edellyttäen että se asennetaan ja sitä käytetään oikein.
Jos HP saa ilmoituksen tällaisista virheistä takuuaikana, HP sitoutuu vaihtamaan
ohjelmiston tietovälineen, joka ei kyseisten vikojen vuoksi suorita ohjelmakäskyjä.

3.

HP ei takaa, että HP:n tuotteet toimivat keskeytyksittä ja ongelmitta. Jos HP ei
pysty korjaamaan tai vaihtamaan tuotetta kohtuullisen ajan kuluessa takuussa
määritettyyn kuntoon, asiakkaalla on oikeus saada hyvitys ostohinnasta tuotteen
välitöntä palautusta vastaan.

4.

HP:n tuotteet voivat sisältää täyskorjattuja osia, jotka toimivat yhtä hyvin kuin
uudet, tai osia, joita on voitu käyttää satunnaisesti.

5.

Takuu ei koske vikoja, joiden syynä on jokin seuraavista: (a) virheellinen tai
riittämätön huolto tai kalibrointi, (b) ohjelmisto, liittymä, osat tai tarvikkeet, joita
HP ei ole toimittanut, (c) valtuuttamattomat tuotemääritykset tai väärinkäyttö,
(d) tuotteen käyttö ympäristömääritysten vastaisesti, (e) virheellinen
käyttöympäristön valmistelu tai ylläpito.

6.

HP EI MYÖNNÄ MITÄÄN MUITA TAKUITA, EI KIRJALLISIA EIKÄ SUULLISIA.
PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA OLETETUT TAKUUT
MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA JA
SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN ON RAJOITETTU
YLLÄ MAINITTUUN TAKUUAIKAAN. Jotkin maat, valtiot tai provinssit eivät salli
oletetun takuun kestoajan rajoitusta, joten yllä mainittu rajoitus ei ehkä koske
Sinua. Tämä takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia ja Sinulla saattaa olla
muita oikeuksia, jotka vaihtelevat maasta maahan, valtiosta valtioon tai
provinssista provinssiin.

HP-TUOTE

TAKUUAIKA

HP LaserJet 2200d, 2200dt, 2200dn, 2200dtn

1 vuosi, palautus valtuutettuun
huoltokeskukseen

background image

FI

Luku 5 Huolto ja tuki 117

7.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA TÄMÄN
TAKUUTODISTUKSEN SISÄLTÄMÄT KORVAUSVAATIMUKSET OVAT
ASIAKKAAN AINOAT JA YKSINOMAISET KORVAUSVAATIMUKSET. YLLÄ
MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE
VASTUUSSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA DATAN MENETYKSESTÄ TAI
VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA
(MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT JA DATA) TAI MUISTA
VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN
TAI MUUHUN SEIKKAAN. Jotkin maat, valtiot tai provinssit eivät salli
satunnaisten tai seurauksellisten vahinkojen poissulkua tai rajoitusta,
joten yllä mainittu rajoitus tai poissulku ei ehkä koske Sinua.

8.

KULUTTAJIEN OSALTA AUSTRALIASSA JA UUDESSA-SEELANNISSA TÄMÄN
TAKUUN EHDOT EIVÄT, PAITSI LAIN SALLIMISSA RAJOISSA, SULJE POIS,
RAJOITA TAI MUUTA VAAN AINOASTAAN TÄYDENTÄVÄT TÄMÄN TUOTTEEN
MYYNNISTÄ KULUTTAJALE AIHEUTUVIA LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA.

background image

118 Luku 5 Huolto ja tuki

FI