HP LaserJet 2200 Printer series - Steg 3: Installera tonerkassett

background image

Steg 3: Installera tonerkassett

1 Öppna skrivarens övre hölje.

2 Ta ut tonerkassetten ur

förpackningen. Vrid på kassetten
och skaka den försiktigt så att
tonerpulvret fördelas jämnt inuti den.

VARNING!

Utsätt inte tonerkassetten för ljus i mer
än några minuter så att den inte skadas.

3 Tonerkassetten har en förseglingsflik

i ena änden. Böj försiktigt fliken fram
och tillbaka tills den lossnar från
kassetten. Dra fliken rakt ut från
kassetten och ta bort hela remsan.
Undvik att komma i kontakt med det
svarta tonerpulvret på remsan.

Obs!

Om du får tonerpulver på kläder eller
händer, torka av det med en torr trasa
och tvätta kläderna i kallt vatten. (Varmt
vatten gör att tonerpulvret fäster i tyget.)

4 Sätt i kassetten som bilden visar,

med pilen in mot skrivaren. Skjut in
kassetten så långt det går och stäng
sedan det övre höljet.

Obs!

Hewlett-Packard rekommenderar inte
användning av tonerkassetter som inte
är tillverkade av HP - vare sig de är nya,
påfyllda eller återbrukade. Eftersom
dessa inte är HP-produkter har HP
ingen kontroll över deras utformning
eller kvalitet.

4

3

2

1

background image

SVWW

Steg 4: Ladda facken med papper 7

Svenska