HP LaserJet 2200 Printer series - Verkkoasennus

background image

Verkkoasennus

HP LaserJet 2200 -CD-levyn ohjelmisto tukee asennusta
verkkoihin Novell NetWare 3.2, 4.x ja 5.x sekä Microsoft-
verkkoon (paitsi Windows 3.1x-ympäristössä). Tietoja
verkkoasennuksesta muihin käyttöjärjestelmiin on osoitteessa
http://www.hp.com/support/net_printing.

Huomaa

HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa, joka on asennettu HP LaserJet
2200dn- ja 2200dtn -kirjoittimeen, on 10/100 Base-TX -verkkoportti.
Jos tarvitset HP Jetdirect -tulostuspalvelimen, jossa on toinen
verkkoportti, katso tilaustietoja online-käyttöoppaasta (HP LaserJet
2200 -CD-levyllä) tai ota yhteys HP-myyjään.

Ennen kirjoitinohjelmiston asennusta

z

Varmista, että HP Jetdirect -tulostuspalvelin on asetettu oikein
verkkoa varten tulostamalla testi-/asetussivut (kun kirjoittimen
valmiusvalo palaa, paina alas ja vapauta samanaikaisesti

J

ATKA

-

ja

T

YÖN

PERUUTUS

-painike). Etsi toiselta sivulta laiteosoitekohta,

jonka perässä on 12-numeroinen luku. Voit tarvita tätä
laiteosoitetta verkkoasennuksen päättämiseen.

z

Jos asennat ohjelmiston Windows NT 4.0-, Windows 2000-
tai Novell NetWare -järjestelmään, sinulla tulee olla
järjestelmänvalvojan oikeudet.

Windows-asennus ohjaa sinut läpi seuraavien vaiheiden:

z

Kirjoittimen kytkeminen Novell NetWare -palvelimeen.
(Valitse Kyllä Novellin palvelin havaittu -ruudussa.)

z

Kirjoittimen kytkeminen Windows-tulostuspalvelimeen.
(Seuraa Verkkoasennus-ruudun Asiakasasennus-polkua.)

z

Kirjoittimen kytkeminen suoraan verkkoon käyttämättä
tulostuspalvelinta. (Seuraa Verkkoasennus-ruudun Palvelin
tai vertaisverkko -polkua.)

z

Kirjoittimen kytkeminen verkkoon, kun et ole varma, mikä
menetelmä sopii sinulle. Seuraa Verkkoasennus-ruudun
polkua Opasta minua sopivan asennuksen valinnassa.)

OspreyGSG.fm Page 18 Wednesday, August 29, 2001 5:23 PM

background image

FIWW

Vaihe 7: Kirjoitinohjelmiston asentaminen 19

Suomi

Kirjoitinohjelmiston asentaminen

Huomaa

Seuraavat ohjeet koskevat vain Windows-tietokoneita. Jos olet kytkenyt
verkkokaapelin Macintoshiin, katso ”Asennus Macintoshiin” sivulta 17.

1

Laita LaserJet 2200 -CD-levy CD-ROM-asemaan.

2

Seuraa näytölle tulevan tervetuloa-ruudun ohjeita. Jos tervetuloa-ruutu
ei tule näytölle, valitse Käynnistä, valitse Suorita, kirjoita

D:\SETUP

(missä

D

on CD-ROM-aseman kirjain) ja napsauta OK-painiketta.

3

Napsauta kohdan Asenna kirjoitin viereistä painiketta ja asenna sitten
ohjelmisto näytön ohjeiden mukaisesti.

Huomaa

Valitse kohta Tulosta testisivu (kun näytöllä on vastaava kehote).

Jos ohjatun toiminnon Uusi laite löydetty -ikkuna ilmestyy uudelleen
Windows 2000:ssa, valitse Peruuta.

4

Napsauta Valmis-painiketta.

5

Jos testisivu tulostui oikein, asennus on valmis. Siirry kohtaan ”Vaihe 8: Tärkeiden
tietojen säilyttäminen” sivulla 20. (Jos mitään ei tulostu tai testisivu ei tulostu
oikein, katso ”Ongelmatilanteet” sivulta 21.)

Verkkotulostimen hallintaohjelmisto

z

Käytä yksittäisen verkkotulostimen hallintaan sulautettua Web-
palvelinta, joka sisältyy HP Jetdirect EIO -tulostuspalvelinkorttiin.

z

Yritysympäristössä, verkkotulostimen hallintaa varten, voit
myös asentaa HP Web JetAdminin. Tätä ohjelmistoa ei ole
HP LaserJet 2200 -CD-levyllä, mutta voit ladata sen alla
olevasta Web-osoitteesta.

Lisätietoja sulautetusta HP Jetdirect in Web-palvelimesta
tai HP Web JetAdmin -ohjelmistosta on Web-sivulla
http://www.hp.com/go/webjetadmin tai online-käyttöoppaassa
HP LaserJet 2200 CD -levyllä.

background image

20

FIWW