HP LaserJet 2200 Printer series - Vaihe6: Virtajohdon liittäminen

background image

Vaihe 6: Virtajohdon liittäminen

1

Etsi virtakatkaisin kirjoittimen sivulta ja varmista, ettei kirjoitin
ole päällä.

2

Liitä virtajohto kirjoittimeen ja maadoitettuun pistorasiaan.

Huomaa

Käytä vain tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa.

3

Käynnistä kirjoitin.

Kuva 6

Virtajohdon liittäminen

background image

12

FIWW