HP LaserJet 2200 Printer series - Lokero 2 tai valinnainen 250arkin lokero3

background image

Lokero 2 tai valinnainen
250 arkin lokero 3

1 Vedä haluamasi lokero ulos

kirjoittimesta ja etsi oranssinen
pakkaustuki, joka pitää lokeroa
alhaalla. Käännä sitä vastapäivään
ja nosta irti.

2 Siirrä leveysohjaimia sivulle

päin vastaamaan haluamaasi
paperikokoa.

3 Paina pituusohjaimen sinistä

kielekettä ja säädä ohjain niin,
että osoitin näyttää haluamaasi
paperikokoa.

4 Lisää paperi ja varmista, että

se on tasainen joka kulmasta.
Paperipinon korkeus ei saa ylittää
pituusohjaimessa olevia kielekkeitä.

5 Lukitse metallinen nostolevy

paikalleen painamalla sitä alaspäin.

6 Työnnä lokero takaisin kirjoittimeen.

Huomaa

Aina kun olet vetänyt 250 arkin lokeron
kirjoittimesta, paina nostolevy alas
ennen lokeron takaisin työntämistä.
Kun työnnät lokeron kirjoittimeen,
tasainen nostolevy vapautuu ja
nostaa paperia ylös.

1

3

2

4

5

background image

8

FIWW