HP LaserJet 2200 Printer series - Sisältö

background image

Sisältö

HP:n asiakaspalvelu (huolto ja tuki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vaihe 1: Pakkauksen sisällön tarkistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vaihe 2: Kirjoittimen osien tunnistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vaihe 3: Väriainekasetin asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vaihe 4: Paperin lataaminen lokeroihin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Lokero 2 tai valinnainen 250 arkin lokero 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Valinnainen 500 arkin lokero 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Vaihe 5: Kirjoitinkaapelin kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vaihe 6: Virtajohdon liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vaihe 7: Kirjoitinohjelmiston asentaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Windows-asennus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Asennus Macintoshiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Verkkoasennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Vaihe 8: Tärkeiden tietojen säilyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ongelmatilanteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Asennusongelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Muut ongelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Säädöstietoja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

FCC-säädökset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Laserturvallisuusilmoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vaatimustenmukaisuusvakuutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

background image

2

FIWW