HP LaserJet 2200 Printer series - Trinn 5: Koble til skriverkabelen

background image

Trinn 5: Koble til skriverkabelen

Skriverne i HP LaserJet 2200-serien har to utganger som kan
kobles direkte til datamaskinen: parallell og USB. Skriverne
HP LaserJet 2200dn og 2200dtn har et HP JetDirect EIO-kort med
en utgang for nettverkskabel. Du kan kjøpe et HP JetDirect EIO-kort
til de andre skriverne i HP LaserJet 2200-serien. Hvis du vil ha
bestillingsinformasjon, se den elektroniske brukerhåndboken
(på CDen HP LaserJet 2200), eller ta kontakt med din lokale
HP-forhandler.

Skriveren leveres uten skriverkabler. Du trenger én av følgende kabler:

z

Hvis du vil koble skriveren direkte til datamaskinen via
parallellutgangen, trenger du en parallellkabel av typen
IEEE-1284B.

z

Hvis du vil koble skriveren direkte til datamaskinen via
USB-utgangen, trenger du en USB-kabel. (USB-kabelen er
kompatibel med Windows 98/2000/Millennium/XP og Macintosh.
Hvis du har et annet operativsystem, må du bruke en
parallellkabel eller en nettverkskabel.)

z

Hvis du vil koble til et nettverk, trenger du en nettverkskabel.

En vellykket installasjon krever at du vet hvilken kabel du installerer,
og at du følger instruksjonene for riktig type installasjon. Hvis du ikke
er sikker på hva slags kabel du har, kan du se på figuren nedenfor.

Figur 4

Oversikt over kabler

Parallellkabel

USB-kabel

Nettverkskabel

background image

10

NOWW

Tilkobling av skriverkabelen:

1

Kabeldekselet for grensesnitt sitter bak på skriveren (se figuren
nedenfor). Trykk inn utløsertappene og åpne dekselet.

2

Koble parallell-, USB- eller nettverkskabelen til riktig utgang:

For å koble en parallellkabel til parallellutgangen, må du

først slå av datamaskinen (anbefalt, men ikke påkrevd). Fest
kabelen til skriveren ved å klemme sammen ledningsklipsene.
Kabelinstallasjonen bør være problemfri. Hvis installasjonen er
vanskelig, må du undersøke kabelorienteringen. Koble den
andre enden av kabelen til riktig kontakt på datamaskinen.

For å koble en USB-kabel til USB-utgangen, må du koble

den firkantede enden av USB-kabelen til USB-utgangen på
skriveren. Koble den rektangulære enden av USB-kabelen til
en ledig USB-utgang på datamaskinen.

For å koble en nettverkskabel til en Ethernet

10/100Base-TX-nettverksutgang, må du koble en tvunnet
nettverkskabel til utgangen på HP JetDirect EIO-serveren.
Koble den andre enden av kabelen til nettverket.

3

Lukk kabeldekselet for grensesnitt.

Figur 5

Koble til parallell-, USB- eller nettverkskabel

Parallellkabel

USB-kabel

Nettverkskabel

Trykk på

1

2

utløser-
tappene

background image

NOWW

Trinn 6: Feste strømledningen 11

Norsk