HP LaserJet 2200 Printer series - Skuff 3 for 500 ark (ekstrautstyr)

background image

Skuff 3 for 500 ark
(ekstrautstyr)

1 Dra ut skuffen.

2 Se etter den oransje delen av

plastemballasjen som holder
skuffen nede. Vri delen mot klokken,
og løft opp for å fjerne den.

3 Hvis du skal bruke Letter-papir,

må du heve den bakre
stoppmekanismen. Hvis du skal
bruke A4-papir, må du senke den.

4 Når du skal bruke Letter-papir, flytter

du sidebreddeskinnene så langt
ut som mulig. Når du skal bruke
A4-papir, flytter du dem så langt
inn som mulig.

5 Legg utskriftsmaterialet i skuffen

og pass på at det ligger flatt.
Utskriftsbunken må ikke overstige
hektene på sidene og bak i skuffen.

6 Skyv inn skuffen.

1

2

3

4

5

background image

NOWW

Trinn 5: Koble til skriverkabelen 9

Norsk