HP LaserJet 2200 Printer series - Skuff 2 eller skuff 3 for 250ark (ekstrautstyr)

background image

Skuff 2 eller skuff 3 for
250 ark (ekstrautstyr)

1 Dra ønsket skuff ut av skriveren

og se etter den oransje delen av
plastemballasjen som holder skuffen
nede. Vri delen mot klokken, og fjern
den ved å løfte den opp.

2 Flytt sidebreddeskinnene utover til

bredden passer til papiret.

3 Trykk på den blå tappen på den

bakre papirlengdeskinnen og justerer
den til viseren er tilpasset størrelsen
på papiret.

4 Legg utskriftsmaterialet i skuffen og

vær ekstra nøye med hjørnene.
Bunken med utskriftsmateriale må
ikke være høyere enn høydetappene
på papirlengdeskinnen innerst i
skuffen.

5 Trykk ned papirløfteplaten av metall

og lås den på plass.

6 Skyv inn skuffen.

Merk

Når du fjerner en skuff for 250 ark
fra skriveren, må du alltid trykke ned
papirløfteplaten av metall før du setter
den tilbake på plass. Når du skyver inn
skuffen, utløses papirløfteplaten av
metall og papiret løftes opp.

1

3

2

4

5

background image

8

NOWW