HP LaserJet 2200 Printer series - FCC nuostatos

background image

FCC nuostatos

Šis įrengimas yra patikrintas, ir nustatyta, kad jis atitinka skaitmeninio B kategorijos
įrenginio tolerancijas sutinkamai su FCC taisyklių 15 dalimi. Šios tolerancijos
suprojektuotos, kad pakankamai gerai apsaugotų nuo žalingo poveikio instaliavus
gaminį namų sąlygomis. Šis įrenginys generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo
dažnių energiją. Jeigu šis įrenginys įdiegiamas ir naudojamas ne pagal instrukcijas,
jis gali turėti žalingą poveikį radijo ryšiams. Tačiau nėra garantijos, kad konkretus
įdiegimas netrukdys radijo ryšiams. Jeigu atsiras trukdymai, juos galima bus nustatyti
įjungiant ir išjungiant įrenginį. Jei šis įrenginys tikrai turės neigiamą poveikį radijo ir
televizoriaus perdavimams, vartotojas gali pabandyti pašalinti tuos trukdymus vienu ar
keliais žemiau pateiktais būdais.

z

Pasukite į kitą pusę arba padėkite į kitą vietą anteną.

z

Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo.

z

Prijunkite įrenginį ne prie to grandinės išvado, prie kurio prijungtas imtuvas.

z

Pasitarkite su savo prekybos agentu arba su radijo/televizoriaus mechaniku.

Pastaba

Bet kokie spausdintuvo pakeitimai, kurių HP specialiai nepatvirtina, gali panaikinti
vartotojo įgaliojimus eksploatuoti šį įrenginį.

Reikia naudoti uždengtą skydu sąsajos kabelį, atitinkantį B kategorijos FCC taisyklių 15
dalies tolerancijas.