HP LaserJet 2200 Printer series - 8  ingsnis: Ára²ykite ir áveskite á atmintá svarbiàinformacijà

background image

8 žingsnis: Įrašykite ir įveskite į atmintį
svarbią informaciją

1

Kai baigsite programinės įrangos instaliavimą, įdėkite HP LaserJet
2200 kompaktinį diską atgal į dėžę ir pasidėkite taip, kad ateityje
būtų patogu juo naudotis.

2

Jeigu jums kada nors reikės susisiekti su HP Klientų aptarnavimu
(paslaugos ir pagalba), jums reikės žinoti gaminio modelio numerį
ir serijos numerį, kurie užrašyti kitoje HP LaserJet 2200 gaminio
pusėje. Dabar paskirkite keletą minučių ir užsirašykite šią
informaciją instrukcijų viršelio vidinėje pusėje.

3

Kadangi jums taip pat bus reikalinga pirkimo data, HP pataria
priklijuoti prie šių instrukcijų viršelio pardavimo kvitą arba pirkinio
patvirtinimą, kuriuose nurodyta pirkimo data.

Sveikiname, jūs įdiegėte spausdintuvą!

Mes patariame jums šią darbo pradžios instrukciją laikyti po ranka,
kad būtų patogu ja naudotis ateityje.

background image

LTWW

Jeigu jūs turite problemų

21

Lietuvi

škai