HP LaserJet 2200 Printer series - Tinklo instaliavimas

background image

Tinklo instaliavimas

HP LaserJet 2200 CD esanti programinė įranga palaiko tinklo
instaliavimą su Novell NetWare 3.2, 4.x, ir 5.x arba Microsoft tinklu
(išskyrus Windows 3.1x). Jeigu norite instaliuoti tinklą į kitas operacines
sistemas, eikite į http://www.hp.com/parama/tinklo spausdinimas.

Pastaba

HP Jetdirect spausdintuvo serveris, pridėtas prie HP LaserJet 2200dn
arba 2200dtn spausdintuvas turi 10/100 Base-TX tinklo prievadą. Jeigu
jums reikalingas HP Jetdirect spausdintuvo serveris su kitokios rūšies
tinklo prievadu, žiūr. elektronines naudojimo instrukcijas (esančias
HP LaserJet 2200 kompaktiniame diske), kad galėtumėte užsakyti
informaciją, arba susisiekite su vietiniu HP prekybos agentu.

Prieš spausdintuvo programinės įrangos įdiegimą

z

Norėdami įsitikinti, kad HP Jetdirect spausdintuvo serveris teisingai
konfigūruotas tinklo atžvilgiu, išspausdinkite bandyminius/
konfigūracinius puslapius (Kai įsijungia spausdintuvo lemputė
Ready (Paruošta), paspauskite ir paleiskite

P

RADĖKITE

DARBĄ

ir

A

TŠAUKITE

DARBĄ

mygtukus vienu metu). Antrajame puslapyje

ieškokite “Hardware Address”, po kurio seka 12 skaitmenų
numeris. Šis “Hardware Address” numeris gali jums būti
reikalingas galutiniam tinklo įdiegimui.

z

Jeigu jūs instaliuojate programinę įrangą Windows NT 4.0,
Windows 2000, arba Novell NetWare, pasitikrinkite, ar turite
administratoriaus teises.

Instaliuojant Windows jums reikės atlikti tokius veiksmus:

z

Prijungti savo spausdintuvą prie Novell NetWare serverio. (Atsakyti
Yes (Taip), kai raginimas atsiras Novell Server Detected ekrane.)

z

Prijungti spausdintuvą prie į tinklą įjungto Windows spausdinimo
serverio. (Sekite “Client Setup” (“Kliento nustatymas”) instrukcijas
Network Setup (Tinklo nustatymo) ekrane.)

z

Prijungti spausdintuvą tiesiogiai prie tinklo, o ne per spausdinimo
serverį. (Sekite “Server or Peer to Peer” (“Su serveriu arba be
serverio”) instrukcijas Network Setup (Tinklo nustatymo) ekrane.)

z

Spausdintuvo prijungimas prie tinklo, kai nesate tikras, koks būdas
jums pats tinkamiausias. (Sekite “Help me to determine which setup
is right for me” (“Padėkite man pasirinkti tinkamiausią instaliavimą”)
instrukcijas Network Setup (Tinklo nustatymo) ekrane.)

OspreyGSG.fm Page 18 Wednesday, August 29, 2001 5:24 PM

background image

LTWW

7 žingsnis: Instaliuokite spausdintuvo programinę įrangą

19

Lietuvi

škai

Įdiegti spausdintuvo programinę įrangą

Pastaba

Žemiau pateiktos instrukcijos yra tik Windows kompiuteriams. Jeigu prijungėte tinklo
kabelį prie Macintosh, žiūr. “Macintosh instaliavimas” puslapyje 17.

1

Įdėkite HP LaserJet 2200 kompaktinį diską į kompaktinių diskų kaupiklį.

2

Kai ekrane atsidaro Welcome (Sveiki), vykdykite jame pateiktas instrukcijas.
Jeigu ekrane Welcome (Sveiki) nepasirodo: bakstelkit Start (“Įjungimas”),
po to Run (“Paleidimas”), užrašykite

D:\SETUP

(“NUSTATYMAS”) (kur

D

yra

kompaktinio disko kaupiklio raidė), ir tada bakstelkite OK.

3

Bakstelkite mygtuką, esantį prie Install Printer (Įdiegti spausdintuvą), ir tada
vykdykite instrukcijas, pateiktas ekrane, kad įdiegtumėte programinę įrangą.

Pastaba

Prieš pabaigiant instaliuoti, patikrinkite, ar šalia “Print a test page” (“Spausdinkite
bandomąjį puslapį”) langelio uždėjote “varnelę” (kai atsiranda raginimas).

Jeigu programoje Windows 2000 prieš pabaigiant instaliuoti vėl pasirodo langas
“Found New Hardware Wizard” (“Naujos techninės įrangos paieškos programinė
priemonė”), bakstelkite Cancel (Atšaukti).

4

Bakstelkite Finish (Baigti darbą ).

5

Jeigu bandomasis puslapis atspausdintas teisingai, įdiegimas baigtas. Eikite prie
“8 žingsnis: Įrašykite ir įveskite į atmintį svarbią informaciją” puslapyje 20. (Jeigu
nieko neišspausdinama arba jeigu bandomasis puslapis išspausdinamas
neteisingai, žiūrėkite “Jeigu jūs turite problemų” puslapį 21.)

Tinklo spausdintuvo valdymo programinė įranga

z

Individualaus tinklo spausdintuvo valdymui naudokite įmontuotą
Web Serverį, esantį HP Jetdirect EIO spausdintuvo serverio
plokštėje.

z

Kad galėtumėte valdyti tinklo spausdintuvą komercinėje ar įmonės
aplinkoje, jūs galbūt pageidausite įdiegti HP Web JetAdmin. Šios
programinės įrangos nėra HP LaserJet 2200 CD, tačiau jūs galite
įvesti į atmintį HP Web JetAdmin iš apačioje nurodyto tinklalapio.

Jeigu jums reikia daugiau informacijos apie HP Jetdirect įmontuotą
Web Serverį arba HP Web JetAdmin, ieškokite http://www.hp.com/
go/webjetadmin, arba ieškokite elektroninėje vartotojo instrukcijoje,
esančioje HP LaserJet 2200 kompaktiniame diske.

background image

20

LTWW