HP LaserJet 2200 Printer series - 5 ingsnis: Prijunkite spausdintuvo laidà

background image

5 žingsnis: Prijunkite spausdintuvo laidą

HP LaserJet 2200 serijinis spausdintuvas turi du prievadus
spausdintuvo tiesioginiam prijungimui prie kompiuterio: lygiagretų
ir USB. HP LaserJet 2200dn ir 2200dtn spausdintuvai yra su
HP Jetdirect EIO spausdinimo serverio plokšte, kuri turi ir tinklo
kabelio prievadą. Galite nusipirkti HP Jetdirect EIO spausdinimo
serverio plokštę kitiems HP LaserJet 2200 serijiniams
spausdintuvams. Norėdami užsakyti informaciją, skaitykite
elektroninę naudojimo instrukciją (ji yra HP LaserJet 2200 CD)
arba susisiekite su vietiniu HP prekybos agentu.

Spausdintuvo kabeliai nėra pridėti prie spausdintuvo. Jums reikės
gauti vieną tokių kabelių:

z

Norėdami tiesiogiai prijungti spausdintuvą prie kompiuterio per
lygiagretų prievadą, turite gauti IEEE-1284B lygiagretų kabelį.

z

Norint prijungti spausdintuvą tiesiogiai prie kompiuterio per USB
prievadą, turite gauti USB kabelį. (USB kabelis yra suderinamas
su Windows 98/2000/Millennium/XP arba Macintosh. Jeigu jūs
savo kompiuteryje turite kitą operacinę sistemą, prijunkite
lygiagretų arba tinklo kabelį.)

z

Jeigu norite prisijungti prie tinklo, jums reikės įsigyti tinklo kabelį.

Jei norite sėkmingai įdiegti spausdintuvą, svarbu žinoti, kurį kabelį
instaliuojate, ir vykdyti instrukcijas tokio tipo įdiegimui. Jeigu nesate
įsitikinę, kurį kabelį turite, žiūrėkite į žemiau pateiktą paveiksliuką.

Iliustracija 4

Kabelių apžvalga

Lygiagretus USB

Tinklo

kabelis

kabelis

kabelis

background image

10

LTWW

Kad prijungtumėte spausdintuvo kabelį:

1

Raskite sąsajos kabelio dureles spausdintuvo gale (žiūrėkite
į žemiau pateiktą paveikslėlį). Atidarykite sąsajos kabelio dureles,
paspausdami fiksavimo laikiklius ir atidarydami dureles į šoną.

2

Prijunkite lygiagretų, USB arba tinklo kabelį prie tinkamo prievado:

Kad prijungtumėte kabelį prie lygiagretaus prievado,

pirmiausia išjunkite kompiuterį (tai padaryti rekomenduojame,
tačiau nebūtina). Spragtelkite laido gnybtus, kad
pritvirtintumėte kabelį prie spausdintuvo. Kabelis turėtų
būti lengvai instaliuojamas. Jeigu sunku instaliuoti,
patikrinkite kabelio kryptį. Prijunkite kitą kabelio galą
prie teisingo jungiamojo elemento kompiuteryje.

Kad prijungtumėte USB kabelį prie USB prievado,

prijunkite keturkampį USB kabelio galą prie USB prievado
spausdintuve. Sujunkite keturkampį USB kabelio galą su bet
kuriuo USB prievadu kompiuteryje.

Kad sujungtumėte tinklo kabelį su Ethernet 10/100 Base-TX

tinklo prievadu, prijunkite suktos poros tinklo kabelį prie
prievado HP Jetdirect EIO spausdintuvo serveryje. Prijunkite
kitą kabelio galą prie tinklo.

3

Uždarykite sąsajos kabelio dureles.

Iliustracija 5

Prijunkite lygiagretų, USB arba tinklo kabelį

Lygiagretus

USB kabelis

Tinklo kabelis

Paspauskite

1

2

kabelis

fiksavimo
laikiklius

background image

LTWW