HP LaserJet 2200 Printer series - 2  ingsnis: I²dëstykite tam tikroje vietoje spausdintuvo dalis

background image

2 žingsnis: Išdėstykite tam tikroje vietoje
spausdintuvo dalis

Žemiau pateikti pavyzdžiai rodo svarbiausių spausdintuvo dalių vietą
ir pavadinimus.

Iliustracija 2

Spausdintuvo dalys (vaizdas iš priekio)

Iliustracija 3

Spausdintuvo dalys (vaizdas iš galo)

FIR prievadas

Viršutinis dangtis

1 padėklas
(su prailgintoju)

Elektros

2 padėklas

Valdymo pultas

jungiklis

ATŠAUKIMO

ir būsenos

IŪRĖKITE

mygtukas D

ARBO

mygtukas

lemputės)

Užpakalinis

Sąsaja

Kabelio

2 DIMM angos

Maitinimo

Viršutinis

1 EIO anga ir

išvedimo
stalčius

durelės

išvedimo stalčius
(su prailgintoju)

laidas

background image

6

LTWW