HP LaserJet 2200 Printer series - 1  ingsnis: Patikrinkite komplekto turiná

background image

1 žingsnis: Patikrinkite komplekto turinį

Dėžės turinys toks. Jeigu ko nors trūksta, pasikalbėkite su savo
HP prekybos agentu arba paskambinkite HP Klientų aptarnavimo
skyriui (žiūr. psl. 2).

Jūsų elektroninė naudojimo instrukcija yra HP LaserJet 2200 CD.
Jūs galite instrukcija naudotis tiesiogiai iš kompaktinio disko; galite
išspausdinti visą naudojimo instrukciją; o spausdintuvo programinės
įrangos įdiegimo metu Jūs galite instaliuoti naudojimo instrukciją į
savo kompiuterį (labai rekomenduojame tai padaryti).

Pastaba

Šiuo metu instaliuokite visas pagalbines priemones, kurias nusipirkote
kartu su spausdintuvu. (Taip pat ir pasirenkamąjį popieriaus dėklą).

Jeigu nusipirkote HP Jetdirect EIO spausdinimo serverio plokštę
atskirai nuo spausdintuvo, tada Jums reikės ją instaliuoti dabar.
Vykdykite instrukcijas, pateiktas kartu su spausdinimo serverio
plokšte.

Iliustracija 1

HP LaserJet 2200 serijinio paketo turinys

Pastaba

Spausdintuvo laidai nėra pridėti prie spausdintuvo, daugiau
informacijos apie tinkamo spausdintuvo laido įsigijimą ieškokite
“5 žingsnis: Prijunkite spausdintuvo laidą” puslapyje 9.

HP Jetdirect EIO spausdintuvo serverio plokštė (J4169A) yra
instaliuota HP LaserJet 2200dn ir 2200dtn spausdintuvuose.

Dažų kasetė

HP LaserJet 2200 CD

Elektros

Spausdintuvas

Papildomai

Instrukcijos, kaip

pasirenkamas

pradėti dirbti

laidas

popieriaus dėklas

background image

LTWW

2 žingsnis: Išdėstykite tam tikroje vietoje spausdintuvo dalis

5

Lietuvi

škai