HP LaserJet 2200 Printer series - Tre²kârt: Ievietojiet tonera kasetni

background image

Treškārt: Ievietojiet tonera kasetni

1 Atveriet printera augšējo atvāžamo vāku.
2 Izņemiet tonera kasetni no iepakojuma.

Uzmanīgi pakratiet kasetni, lai toneris tās
iekšpusē izklātos vienmērīgi.

UZMANĪBU

Lai izvairītos no kasetnes bojājumiem,
neturiet to gaismā ilgāk par dažām minūtēm.

3 Atrodiet zīmoglenti kasetnes apakšpusē.

Uzmanīgi palociet zīmoglentes klipsi,
līdz tas atdalās no kasetnes. Stipri
velciet zīmoglenti, līdz tā pilnīgi atdalās
no kasetnes. Centieties nepieskarties
melnajam tonerim, kas palicis uz
zīmoglentes papīra.

Piezīme

Ja toneris nokļūst uz apģērba vai rokām,
noslaukiet to ar sausu drēbi un apģērbu
mazgājiet aukstā ūdenī. (Karsts ūdens
liek tonerim sarecēt.)

4 Ievietojiet kasetni printerī bultas

norādītajā virzienā. Iebīdiet kasetni
printerī līdz galam un aizveriet augšējo
atvāžamo vāku.

Piezīme

Kompānija Hewlett-Packard neiesaka
lietot citas kasetnes, izņemot HP ražotās,
neatkarīgi no tā, vai šīs kasetnes ir jaunas,
otrreizēji uzpildītas vai pārstrādātas.
HP nevar atbildēt par citu ražotāju
izgatavojumiem un kontrolēt to kvalitāti.

4

3

2

1

background image

LVWW

Ceturtkārt: Ievietojiet apdrukājamo materiālu papīra novietnēs 7

Latviešu