HP LaserJet 2200 Printer series - Specifikâcijas

background image

Specifikācijas

Piezīme

Apdrukājamā materiāla un printera papildu specifikācijas atrodamas elektroniskajā
rokasgrāmatā uz HP LaserJet 2200 kompaktdiska.

Novietošanas prasības HP LaserJet 2200 sērijas printeriem:

z

Stingra, līdzena virsma - novietošanai

z

Brīva vieta ap printeri

z

Telpa ar labu ventilāciju

z

Nepakļaut tiešai saules staru vai ķīmisku vielu ietekmei (t.sk. amonjaka bāzes
tīrīšanas līdzekļiem)

z

Atbilstoša elektroapgāde

z

Stabils mikroklimats - bez straujām temperatūras vai mitruma maiņām

z

Relatīvais gaisa mitrums 10% - 80%

z

Temperatūra telpā 15° līdz 32.5° C (59° to 89° F)

Printera
specifikācijas

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200
ar papildus papīra
novietni 3 (250 - lapu)

HP LaserJet 2200
ar papildus papīra
novietni 3 (500 - lapu)

Augstums

255 mm (10.0 collas.)

334 mm (13,2 collas.)

395 mm (15,6 collas.)

Platums

405 mm (16,0 collas.)

405 mm (16,0 collas.)

405 mm (16,0 collas.)

Garums

435 mm (17,1 collas.)

435 mm (17,1 collas.)

435 mm (17,1 collas.)

Svars
(ar tonera kasetni)

14.0 kg (29,0 mārciņas) 17.1 kg (35,9 mārciņas)

18.7 kg (39.4 mārciņas)

background image

LVWW

Specifikācijas 23

Latviešu

BRĪDINĀJUMS!

Elektoroapgādes prasības ir atkarīgas no vietas, kur printeris tiek pārdots. Nepārveidojiet
ekspluatācijas spriegumu. Tas var bojāt printeri un ir iespējama garantijas anulēšana.

Elektriskā specifikācija

110-Voltu modeļi

220-Voltu modeļi

Elektroapgādes prasības

100-127V (+/- 10%)
50/60 Hz (+/- 3 Hz)

220-240V (+/- 10%)
50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Minimālā ieteicamā pretestība
tipveida izstrādājumiem:

5,0 A

2,5 A

Vidējais strāvas patēriņš (W) -
(HP LaserJet 2200 sērijas printeriem)

Drukāšana
(18 lpp./min.) = 400 W
“Standby” režīms = 12 W
“PowerSave” režīms = 12 W
Izslēgtā stāvoklī = 0 W

Drukāšana
(18 lpp./min.) = 400 W
“Standby” režīms = 12 W
“PowerSave” režīms = 12 W
Izslēgtā stāvoklī = 0 W

“PowerSave” režīma noklusētais aktivizēšanās laiks ir 15 minūtes.
Minētās vērtības var mainīties. Skatiet jaunāko informāciju http://www.hp.com/support/lj2200.

Apkārtējās vides specifikācijas

Drukāšanas apkalpošana Glabāšana

Temperatūra
(printeris un tonera kasetnes)

15° līdz 32,5° C
(59° līdz 89° F)

-20° līdz 40° C
(-4° līdz 104° F)

Relatīvais gaisa mitrums

10% līdz 80%

10% līdz 90%

Skaņas emisija
(HP LaserJet 2200)

Blakus esot

norādīts ISO 9296

Drukājot (18 lpp./min.)

L

pAm

= 51 dB(A)

“PowerSave” režīmā

Praktiski nedzirdams

Skaņas stiprums

norādīts ISO 9296

Drukājot (18 lpp./min.)

L

WAd

= 6.6 bels(A)

“PowerSave” režīmā

Praktiski nedzirdams

Iespējams, vēlēsieties novietot printerus ar skaņas stiprumu 6.3 decibelos vai vairāk atsevišķā telpā vai kabīnē.
Minētās vērtības var mainīties. Skatiet jaunāko informāciju http://www.hp.com/support/lj2200.

background image

24

LVWW