HP LaserJet 2200 Printer series - Sestkârt: Pievienojiet baro²anas vadu

background image

Sestkārt: Pievienojiet barošanas vadu

1

Atrodiet barošanas slēdzi printera sānos un pārliecinieties, vai printeris
ir izslēgts.

2

Pievienojiet barošanas vadu printerim, iespraudiet iezemētā rozetē vai
pievienojiet iezemēšanas vada galu pie iezemētas vietas (sazinieties
ar elektriķi).

Piezīme

Lietojiet tikai barošanas vadus, kas iegādāti kopā ar printeri.

3

Ieslēdziet printeri.

Zīmējums 6

Pievienojiet barošanas vadu

background image

12

LVWW