HP LaserJet 2200 Printer series - Windows instalâcija

background image

Windows instalācija

Atkarībā no pieslēguma kabeļa tipa ir iespējamas dažādas instalēšanas
metodes Windows platformā:

z

Ja savienojums veikts ar paralēlo kabeli, skatiet informāciju zemāk.

z

Ja savienojums veikts ar USB kabeli, skatiet lapu 15.

z

Ja savienojums veikts ar tīkla kabeli, skatiet lapu 18.

Ja savienojums veikts ar paralēlo kabeli

Piezīme

Sekojošās programmatūras instalācijas instrukcijās tiek pieņemts, ka dators ir bijis
izslēgts. “Piektkārt: Pievienojiet printera kabeli” un “Sestkārt: Pievienojiet barošanas
vadu”. Ja dators šo darbību laikā ir bijis ieslēgts un nav ticis pārstartēts, printera
programmnodrošinājums var tikt instalēts, taču dažas veicamās darbības atšķirsies
no zemāk dotajam. Instalēšanai lietojiet Windows NT 4.0 instrukciju lapā 14.

1

Ieslēdziet datoru un aizveriet visas atvērtās programmas.

2

Veiciet šādas darbības instalēšanai uz Windows platformas :

Windows 3.1x
(tikai draiveri)

a

Izvēlieties “Main”, “Control Panel”, “Printers”.

b

Logā “Printers” dubultklikšķis uz “Add”. Nolaižamajā izvēlnē nospiediet
“Install Unlisted” vai “Updated Printer”, tad noklikšķiniet “Install”.

c

Ievietojiet LaserJet 2200 kompaktdisku nolasītājā (CD-ROM drive).

d

Nospiediet “Browse”. Aizejiet līdz “D:\Latvian\Drivers\Win3x” (D ir jūsu
datora kompaktdisku nolasītāja apzīmētājburts). Izvēlietis “oemsetup.inf”
un nospiediet “OK”.

e

Izvēlieties “HP LaserJet 2200 series driver”. Nospiediet “OK”.

f

Aizveriet visus atvērtos logus un programmas un pārstartējiet datoru.

g

Lai pārliecinātos, ka instalācija ir pabeigta veiksmīgi, atveriet kādu teksta
redaktoru un atveriet vai izveidojiet vienkāršu dokumentu.

h

Pārliecinieties, vai parādās pareizais printera nosaukums un izdrukājiet
dokumentu.

i

Ja dokuments izdrukājas korekti, instalācija ir veiksmīgi pabeigta.
Turpiniet līdz “Astotkārt” lapā 20. (Ja nekas nedrukājas vai dokuments
izdrukāts nekorekti, skatiet “Ja rodas problēmas” lapā 21.)

Windows 95

a

Datora ekrānā jāparādās logam ar uzrakstu “Update Device Driver Wizard”.

b

Ievietojiet LaserJet 2200 kompaktdisku nolasītājā (CD-ROM drive).

c

Atkarībā no Windows 95 versijas:

Nospiediet “Next”> (ja iespējams) un sāciet ar zemāk redzamo
“Treškārt”.
- vai -

Nospiediet “OK” un turpiniet ar zemāk redzamo punktu d.

d

Atvēlētajā rakstlaukumā ierakstiet

D:\9xME_LPT

(kur

D

ir jūsu datora

kompaktdisku nolasītāja apzīmētājburts), un nospiediet “OK”.

background image

14

LVWW

3

Sekojiet instrukcijām uz ekrāna, lai instalētu programmatūru.

Piezīme

Pirms instalācijas pabeigšanas pārliecinieties vai ir atzīmēts “Print a test page”
(kad parādās uzvedne).

Ja operāciju sistēmā Windows 2000 atkārtoti parādās logs “Found New Hardware
Wizard” vēl pirms instalēšanas beigām, nospiediet “Cancel”.

Windows 98

a

Datora ekrānā jāparādās logam ar uzrakstu “Add New Hardware Wizard”.
Nospiediet “Next”>.

b

Nospiediet “Search for the best driver for your device (Recommended)”
un nospiediet “Next”>.

c

Atzīmējiet ar ķeksīti “Specify a location:” (neliekot atzīmes pie “Floppy disk
drives” un “CD-ROM drive”).

d

Ievietojiet LaserJet 2200 kompaktdisku nolasītājā (CD-ROM drive).

e

Zem “Specify a location:” uzrakstiet

D:\9xME_LPT

(kur

D

ir jūsu datora

kompaktdisku nolasītāja apzīmētājburts). Nospiediet “Next”>.

Windows
2000 un
Windows XP

a

Datora ekrānā jāparādās logam ar uzrakstu “Found New Hardware
Wizard”. Nospiediet “Next”>.

b

Izvēlieties “Search for a suitable driver for my device (recommended)”
un nospiediet “Next” >.

c

Zem “Optional search locations:”, atzīmējiet “Specify a location:” (neliekot
atzīmes pie “Floppy disk drives” un “CD-ROM drives”). Nospiediet “Next”>.

d

Ievietojiet LaserJet 2200 kompaktdisku nolasītājā (CD-ROM drive).

e

Zem “Copy manufacturer’s files from:” uzrakstiet

D:\2000_XP

(kur

D

ir jūsu

datora kompaktdisku nolasītāja apzīmētājburts), un nospiediet “OK”.

f

Kad “Wizard” logā parādās paziņojums par jauna draivera atrašanu,
nospiediet “Next” >.

Windows
Millennium

a

Datora ekrānā jāparādās logam ar uzrakstu “Add New Hardware Wizard”.

b

Izvēlieties “Specify the location of the driver (Advanced)” un nospiediet
“Next”>.

c

Nospiediet “Search for the best driver for your device (Recommended)” un
atzīmējiet “Specify a location:” (neliekot atzīmes pie “Removable Media”).

d

Ievietojiet LaserJet 2200 kompaktdisku nolasītājā (CD-ROM drive).

e

Zem “Specify a location” uzrakstiet

D:\9xME_LPT

(kur

D

ir jūsu datora

kompaktdisku nolasītāja apzīmētājburts). Nospiediet “Next”>.

Windows
NT 4.0

Lai instalētu programmnodrošinājumu uz Windows NT 4.0 platformas, lietotājam jābūt
ar administratora tiesībām uz lokālā datora (gan startējot, gan pārstartējot).

a

Ievietojiet LaserJet 2200 kompaktdisku nolasītājā (CD-ROM drive).

b

Kad parādās “Welcome” logs, sekojiet instrukcijām uz ekrāna. Ja “Welcome”
logs neparādās: nospiediet “Start”, “Run”, uzrakstiet

D:\SETUP

(kur

D

ir jūsu

datora kompaktdisku nolasītāja apzīmētājburts), un nospiediet “OK”.

c

Nospiediet pogu, kas atrodas blakus pogai “Install Printer”.

background image

LVWW

Septītkārt: Instalējiet printera programmatūru 15

Latviešu

4

Nospiediet “Finish”.

5

Ja tiek piedāvāts pārstartēt datoru (“restart”), nospiediet “Yes”. Pēc datora
pārstartēšanas jāizdrukājas printera testa lapai. Ja netiek piedāvāts pārstartēt
datoru, testa lapai jāizdrukājas uzreiz. (Ja operāciju sistēma ir Windows NT 4.0,
dators nav jāpārstartē.)

6

Ja testa lapa izdrukājas korekti, instalācija ir veiksmīgi pabeigta. Turpiniet līdz
“Astotkārt: Svarīgas informācijas ierakstīšana un saglabāšana” lapā 20. (Ja nekas
nedrukājas vai testa lapa izdrukāta nekorekti, skatiet “Ja rodas problēmas” lapā 21.)

Ja savienojums veikts ar USB kabeli

Piezīme

Windows 3.1x, 95 un NT 4.0 neatbalsta USB kabeļu savienojumus. Sekojošās
instrukcijas paredzētas datoriem ar operāciju sistēmām Windows 98, 2000 vai
Millennium. Ja vēlaties pievienot USB kabeli Macintosh tipa datoram, skatiet
“Macintosh instalācija” lapā 17.

1

Ja dators ir izslēgts - ieslēdziet to. Aizveriet visas atvērtās programmas.

2

Veiciet šādas darbības instalēšanai uz Windows platformas :

Windows 98

a

Datora ekrānā jāparādās logam ar uzrakstu “Add New Hardware Wizard”.
Nospiediet “Next”>.

b

Nospiediet “Search for the best driver for your device (Recommended)”
un nospiediet “Next”>.

c

Atzīmējiet ar ķeksīti “Specify a location:” (neliekot atzīmes pie “Floppy disk
drives” un “CD-ROM drive”).

d

Ievietojiet LaserJet 2200 kompaktdisku nolasītājā (CD-ROM drive).

e

Zem “Specify a location:” uzrakstiet

D:\98ME_USB

(kur

D

ir jūsu datora

kompaktdisku nolasītāja apzīmētājburts). Nospiediet “Next”>.

Windows
2000 un
Windows XP

a

Datora ekrānā jāparādās logam ar uzrakstu “Found New Hardware
Wizard”. Nospiediet “Next”>.

b

Izvēlieties “Search for a suitable driver for my device (recommended)”
un nospiediet “Next” >.

c

Zem “Optional search locations:”, atzīmējiet “Specify a location:” (neliekot
atzīmes pie “Floppy disk drives” un “CD-ROM drives”). Nospiediet “Next”>.

d

Ievietojiet LaserJet 2200 kompaktdisku nolasītājā (CD-ROM drive).

e

Zem “Copy manufacturer’s files from:” uzrakstiet

D:\2000_XP

(kur

D

ir jūsu

datora kompaktdisku nolasītāja apzīmētājburts), un nospiediet “OK”.

f

Kad “Wizard” logā parādās paziņojums par jauna draivera atrašanu,
nospiediet “Next” >.

background image

16

LVWW

3

Sekojiet instrukcijām uz ekrāna, lai instalētu programmatūru.

Piezīme

Pirms instalācijas pabeigšanas pārliecinieties vai ir atzīmēts “Print a test page”
(kad parādās uzvedne).

Ja operāciju sistēmā Windows 2000 atkārtoti parādās logs “Found New Hardware
Wizard” vēl pirms instalēšanas beigām, nospiediet “Cancel”.

4

Nospiediet “Finish”.

5

Ja tiek piedāvāts pārstartēt datoru (“restart”), nospiediet “Yes”. Pēc datora
pārstartēšanas jāizdrukājas printera testa lapai. Ja netiek piedāvāts pārstartēt
datoru, testa lapai jāizdrukājas uzreiz.

6

Ja testa lapa izdrukājas korekti, instalācija ir veiksmīgi pabeigta. Turpiniet līdz
“Astotkārt: Svarīgas informācijas ierakstīšana un saglabāšana” lapā 20. (Ja nekas
nedrukājas vai testa lapa izdrukāta nekorekti, skatiet “Ja rodas problēmas” lapā 21.)

Windows
Millennium

a

Datora ekrānā jāparādās logam ar uzrakstu “Add New Hardware Wizard”.

b

Izvēlieties “Specify the location of the driver (Advanced)” un nospiediet
“Next”>.

c

Nospiediet “Search for the best driver for your device (Recommended)” un
atzīmējiet “Specify a location:” (neliekot atzīmes pie “Removable Media”).

d

Ievietojiet LaserJet 2200 kompaktdisku nolasītājā (CD-ROM drive).

e

Zem “Specify a location:” uzrakstiet

D:\98ME_USB

(kur

D

ir jūsu datora

kompaktdisku nolasītāja apzīmētājburts). Nospiediet “Next”>.

background image

LVWW

Septītkārt: Instalējiet printera programmatūru 17

Latviešu