HP LaserJet 2200 Printer series - Otrkârt: Aplûkojiet Printera sastâvdaïas

background image

Otrkārt: Aplūkojiet Printera sastāvdaļas

Sekojošajās instrukcijās parādīta svarīgāko printera sastāvdaļu atrašanās
vieta un nosaukumi.

Zīmējums 2

Printera sastāvdaļas (skats no priekšas)

Zīmējums 3

Printera sastāvdaļas (skats no aizmugures)

FIR ports

Augšējais

Papīra novietne 1
(ar paplašinātāju)

“P

ĀRTRAUKT

DARBU

lampas)

Barošanas

Papīra novietne 2

Vadības panelis

(“A

IZIET

” poga,

slēdzis

atvāžamais

poga, un statusa

vāks

atlokama

interfeisa
kabeļa

Barošanas savienotājs

augšējā

(ar paplašinātāju)

1 EIO slots un

aizmugurējā
papīra krātuve

pievienošanas
vietas vāciņš

2 DIMM sloti

papīra
krātuve

background image

6

LVWW