HP LaserJet 2200 Printer series - Papîra novietne 2 vai papildus 250 – lapu papîranovietne 3

background image

Papīra novietne 2 vai
papildus 250 - lapu
papīra novietne 3

1 Izvelciet nepieciešamo papīra novietni

ārā no printera un atrodiet oranžo
transportēšanas klipsi, kas piespiež papīra
novietni. Pagrieziet klipsi pulksteņrādītāja
kustības virzienā un paceliet to uz augšu,
lai izņemtu no printera.

2 Novietojiet plastmasas klipsi uz vadotnes

tā, lai tā atzīmētā norāde atbilst jūsu
izvēlētajam papīra formātam.

3 Uz papīra aizmugurējās vadotnes

nospiediet zilo klipsi un izvēlieties
nepieciešamo papīra izmēru.

4 Pievienojiet apdrukājamo materiālu un

pārliecinieties, vai tas ir precīzi iegūlies
visos četros papīra novietnes stūros.
Turiet apdrukājamā materiāla līmeni
zem augstuma atzīmēm uz papīra
garuma vadotnes papīra novietnes
aizmugurējā daļā.

5 Nospiediet metāla pacēlājplāksni

papīram, lai tā nostātos savā vietā.

6 Iebīdiet papīra novietni atpakaļ printerī.

Piezīme

Vienmēr, kad izņemat 250-lapu papīra
novietni ārā no printera, nospiediet metāla
pacēlājplāksni, pirms ievietot papīra novietni
atpakaļ printerī. Metāla pacēlājplāksne
papīru atlaiž un paceļ augšā, kad papīra
novietne ir ievietota printerī.

1

3

2

4

5

background image

8

LVWW