HP LaserJet 2200 Printer series - Avaldus laserseadme ohutuse kohta

background image

Avaldus laserseadme ohutuse kohta

USA Toidu- ja Ravimiameti seadmete ja radioloogia mõju tervisele uuriv keskus (CDRH)
on kehtestanud eeskirjad, mida kohaldatakse alates 1. augustist 1976 toodetud
lasertoodete suhtes. USA-s müüdavad tooted peavad neile eeskirjadele vastama.
Vastavalt 1968. aasta radiatsiooni mõju tervisele ja ohutusele piiramise seadusele
on printer tunnistatud USA Tervishoiu ja Elanikkonnateenuste Ameti (DHHS)
kiirgusnormidele vastavaks 1. klassi lasertooteks.

Et printeri sees eralduv kiirgus on täielikult piiratud kaitsekorpuse ja väliste katetega,
ei saa laserkiir normaalse kasutamise ühelgi etapil välja pääseda.

HOIATUS!

Muude reguleerimiste, kohandamiste või operatsioonide korral peale kasutusjuhendis
mainitute võite saada ohtlikku kiirgust.

background image

ETWW

Regulatiivne teave

25

Eesti

Eesti