HP LaserJet 2200 Printer series - 5.samm: Ühendage printerikaabel

background image

5. samm: Ühendage printerikaabel

HP LaserJet 2200 seeria printeril on printeri ühendamiseks otse
arvutiga kaks porti: paralleel- ja USB-port. Printeritel HP LaserJet
2200dn ja 2200dtn on HP Jetdirect EIO prindiserveri kaart, mis
hõlmab ka võrgukaabli porti. Teistele HP LaserJet 2200 seeria
printeritele võite HP Jetdirect EIO prindiserveri kaardi osta.
Tellimisteavet vt elektroonilisest kasutusjuhendist (HP LaserJet
2200 laserkettal) või küsige kohalikult HP edasimüüjalt.

Printerikaableid printeriga kaasas ei ole. Peate hankima ühe
järgmistest kaablitest:

z

Printeri ühendamiseks otse arvutiga paralleelpordi kaudu peate
hankima IEEE-1284B paralleelkaabli.

z

Printeri ühendamiseks otse arvutiga USB-pordi kaudu peate
hankima USB-kaabli. (USB-kaabel ühildub Windows 98/
2000/Millenniumi/XP või Macintoshiga. Kui teie arvutis on muu
operatsioonisüsteem, ühendage printer paralleel- või
võrgukaabliga.)

z

Kui soovite võrguühendust, peate hankima võrgukaabli.

Printeri edukaks installeerimiseks on tähtis, et te teaksite, missugust
kaablit te installeerite, ja järgida seda liiki installeerimiseks antud
õpetusi. Kui te pole kindel, missugune kaabel teil on, vaadake
järgmist joonist.

Joonis 4

Ülevaade kaablitest

Paralleelkaabel

USB-kaabel

Võrgukaabel

background image

10

ETWW

Printerikaabli ühendamiseks:

1

Leidke liidese kaabliluuk printeri tagaküljel (vt järgmist joonist).
Vajutage luugi avamiseks liidese kaabliluugi vabastamissakkidele
ja lükake luuk kõrvale.

2

Ühendage paralleel-, USB- või võrgukaabel õigesse porti:

Paralleelkaabli ühendamiseks paralleelporti lülitage

kõigepealt arvuti välja (see on soovitatav, kuid mitte nõutav).
Kaabli kinnitamiseks printeri külge lukustage traatklambrid
paika. Kaablit peaks olema kerge paigaldada. Kui
paigaldamine osutub raskeks, kontrollige kaabli suunda.
Ühendage kaabli teine ots arvuti külge õigesse pistikupessa.

USB-kaabli ühendamiseks USB-porti ühendage USB-kaabli

ruudukujuline ots printeri USB-porti. USB-kaabli ristkülikukujuline
ots ühendage arvuti suvalisse vabasse USB-porti.

Võrgukaabli ühendamiseks Ethernet 10/100 Base-TX

võrguporti ühendage bifilaarne võrgukaabel HP Jetdirect EIO
prindiserveri porti. Kaabli teine ots ühendage võrguga.

3

Sulgege liidese kaabliluuk.

Joonis 5

Ühendage paralleel-, USB- või võrgukaabel

Paralleelkaabel

USB-kaabel

Võrgukaabel

Vajutage

1

2

vabastamiseks
sakkidele

background image

ETWW

6. samm: Kinnitage toitekaabel

11

Eesti

Eesti