HP LaserJet 2200 Printer series - Macintosh-installation

background image

Macintosh-installation

Bemærk!

Apple LaserWriter 8-driveren skal være installeret, for at du kan bruge PPD.
Brug den Apple LaserWriter 8-driver, der fulgte med din Macintosh.

Deaktiver virusbeskyttelse, inden installationen påbegyndes.

1

Kør installationsprogrammet ved at placere HP LaserJet 2200-cd-rom’en
i cd-rom-drevet. Installationsvinduet vises på skrivebordet.

2

Vælg ønsket sprog, og dobbeltklik på installationsikonet.

3

Følg anvisningerne på skærmen.

Bemærk!

HP LaserJet 2200-cd-rom’en indeholder software til mange sprog. Når du har
valgt installationssprog og dobbeltklikket på Install på det ønskede sprog, vises
installationsskærmen på dette sprog.

4

Åbn et vilkårligt softwareprogram, og åbn eller opret et enkelt dokument for at
kontrollere, om installationen er lykkedes.

5

Kontroller, at det korrekte printernavn vises, og udskriv dokumentet.

6

Hvis dokumentet udskrives korrekt, er installationen gennemført. Gå videre til
“Trin 8: Registrering og lagring af vigtige oplysninger” på side 20. (Hvis der ikke
udskrives, eller dokumentet ikke udskrives korrekt, skal du se “Hvis du har
problemer” på side 21.)

Hvis du har tilsluttet et USB-kabel

1

Åbn Apples Desktop Printer Utility.

2

Vælg “Printer (USB)”, og klik på OK.

3

Klik på Skift under USB Printer Selection.

4

Vælg HP LaserJet 2200-printeren, og klik på OK.

5

Klik på Automatisk under “PPD”.

6

Sørg for at gemme dine ændringer, inden du lukker vinduet.

background image

18

DAWW