HP LaserJet 2200 Printer series - Trin 5: Tilslutning af printerkabel

background image

Trin 5: Tilslutning af printerkabel

HP LaserJet 2200 series-printeren har to porte til tilslutning af
printeren direkte i computeren: parallel og USB. HP LaserJet
2200dn- og 2200dtn-printerne leveres med et HP Jetdirect
EIO-printerserverkort, der indeholder en netværkskabelport. Du kan
købe et HP Jetdirect EIO-printerserverkort til de andre HP LaserJet
2200 series-printere. Yderligere oplysninger om bestilling finder du
i den elektroniske brugerhåndbog (på HP LaserJet 2200 cd-rom’en),
eller kontakt din lokale HP-forhandler.

Der følger ingen printerkabler med printeren. Du skal bruge et af
følgende kabler:

z

Hvis printeren skal tilsluttes direkte til computeren via
parallelporten, skal du bruge et IEEE-1284B-parallelkabel.

z

Hvis printeren skal tilsluttes direkte til computeren via
USB-porten, skal du bruge et USB-kabel. (USB-kablet er
kompatibelt med Windows 98/2000/Millennium/XP eller
Macintosh. Tilslut et parallel- eller netværkskabel, hvis du har
et andet operativsystem på computeren).

z

Hvis du vil tilslutte til et netværk, skal du bruge et netværkskabel.

Hvis installationen af printeren skal lykkes, er det vigtigt, at du ved,
hvilket kabel du installerer, og at du følger anvisningerne for denne
type installation. Se figuren nedenfor, hvis du ikke er sikker på, hvilket
kabel du har.

Figur 4

Kabeloversigt

Parallelkabel

USB-kabel

Netværkskabel

background image

10

DAWW

Sådan tilsluttes printerkablet:

1

Find interfacekabeldøren på printerens bagside (se figuren
nedenfor). Åbn interfacekabeldøren ved at trykke på
udløsertappene og svinge døren til siden.

2

Tilslut parallel-, USB- eller netværkskablet til den rigtige port:

Hvis du vil tilslutte et parallelkabel til parallelporten,

skal du først slukke computeren (dette anbefales, men er ikke
nødvendigt). Sæt ledningsklemmerne på plads for at fastgøre
kablet til printeren. Kablet skal være nemt at tilslutte.
Kontroller, at du har vendt kablet rigtigt, hvis du har problemer
med at installere det. Tilslut den anden ende af kablet til det
korrekte stik på computeren.

Hvis du vil tilslutte et USB-kabel til USB-porten,

skal du tilslutte den firkantede ende af USB-kablet til printerens
USB-port. Tilslut den rektangulære ende af USB-kablet til en
hvilken som helst tilgængelig port på computeren.

Hvis du vil tilslutte et netværkskabel til en Ethernet

10/100 Base-TX-netværksport, skal du tilslutte et parsnoet
netværkskabel til porten på HP Jetdirect EIO-printerserveren.
Tilslut den anden ende af kablet til netværket.

3

Luk interfacekabeldøren.

Figur 5

Tilslut parallel-, USB- eller netværkskabel

Parallelkabel

USB-kabel

Netværkskabel

1

2

Tryk på
udløser-
tappene

background image

DAWW

Trin 6: Tilslutning af netledning 11

Dansk