HP LaserJet 2200 Printer series - ÓÆíôïìç ²áñïõóßáóç

background image

Υποδείξεις και

συντήρηση εκτυπωτή

Σύντοµη παρουσίαση

Σύντοµη παρουσίαση

Σύντοµη παρουσίαση

Σύντοµη παρουσίαση

Το κεφάλαιο αυτό περιέχει υποδείξεις για υψηλής ποιότητας και
οικονοµικές εκτυπώσεις. Περιλαµβάνει επίσης ειδικές εργασίες
συντήρησης για την κασέτα γραφίτη και τον εκτυπωτή.

!

∆ιαχείριση κασέτας γραφίτη UltraPrecise

!

Ανακατανοµή του γραφίτη

!

Καθαρισµός του εκτυπωτή

background image

74

74

74

74 Κεφάλαιο 3 Υποδείξεις και συντήρηση εκτυπωτή

GR