HP LaserJet 2200 Printer series - ÅãêáôÜóôáóç ìí×ìçò

background image

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο στατικός ηλεκτρισµός µπορεί να
προκαλέσει βλάβη στις µονάδες
µνήµης DIMM. Όταν πρόκειται
να τοποθετήσετε DIMM, φορέστε
αντιστατικό βραχιόλι ή αγγίζετε
συχνά την επιφάνεια της αντιστατικής
συσκευασίας των DIMM και µετά
γυµνό µέταλλο στον εκτυπωτή.

Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, εκτυπώστε
µια δοκιµαστική σελίδα/σελίδα
ρυθµίσεων για να επαληθεύσετε
την εγκατεστηµένη στον εκτυπωτή
µνήµη, πριν προσθέσετε κι άλλη. Βλ.
∆οκιµαστική σελίδα/σελίδα ρυθµίσεων.

Σηµείωση

Σηµείωση

Σηµείωση

Σηµείωση

Αν η δοκιµαστική σελίδα/σελίδα
ρυθµίσεων δεν εκτυπώνεται στη
γλώσσα που έχετε επιλέξει,
ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση
ειδικών σελίδων.

1111

Μετά την εκτύπωση της
δοκιµαστικής σελίδας/σελίδας
ρυθµίσεων, σβήστε τον εκτυπωτή
και αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας ρεύµατος.

2222

Ανοίξτε τη θύρα του καλωδίου
διασύνδεσης πατώντας τις
γλωττίδες απελευθέρωσης και
στρέφοντας τη θύρα προς τα έξω.
Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια
διασύνδεσης.

3333

Ανοίξτε το πάνω κάλυµµα.

Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα.

Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα.

Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα.

Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα.

1111

2222

3333

background image

176

176

176

176 Παράρτηµα Γ Μνήµη του εκτυπωτή και επέκτασή της

GR

4444

Πατήστε το κουµπί
απελευθέρωσης και σύρετε το
δεξιό κάλυµµα προς τα εµπρός
έως ότου συµπέσουν τα βέλη
ευθυγράµµισης.

5555

Αποµακρύνετε το κάλυµµα από
τον εκτυπωτή ώστε να φανούν οι
υποδοχές DIMM.

Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα.

Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα.

Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα.

Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα.

4444

5555

background image

GR

Παράρτηµα Γ Μνήµη του εκτυπωτή και επέκτασή της

177

6666 Βγάλτε τη µονάδα DIMM από την

αντιστατική της συσκευασία.

7777 Κρατήστε τη µονάδα DIMM από

τις άκρες (όπως φαίνεται στην
εικόνα) και ευθυγραµµίστε τις
εγκοπές στη µονάδα DIMM µε
αυτές της υποδοχής DIMM.
(Οι ασφάλειες και στις δύο
πλευρές της υποδοχής DIMM
πρέπει να είναι ανοιχτές).

Σηµείωση

Σηµείωση

Σηµείωση

Σηµείωση

Για ευκολότερη τοποθέτηση,
χρησιµοποιήστε τις υποδοχές
DIMM µε τη σειρά 1-2.

8888 Πιέστε σταθερά τη µονάδα DIMM

κατευθείαν µέσα στην υποδοχή.
Βεβαιωθείτε ότι οι ασφάλειες και
στις δύο πλευρές της µονάδας
DIMM έχουν µετακινηθεί προς τα
µέσα και έχουν ασφαλίσει. (Για
να αφαιρέσετε τη µονάδα DIMM,
πρέπει να ανοίξετε τις ασφάλειες).

Επαναλάβετε τα βήµατα 6, 7
και 8 για την εγκατάσταση κάθε
µονάδας DIMM.

9999 Για να επανατοποθετήσετε το

πλευρικό κάλυµµα, ευθυγραµµίστε
τα βέλη και σύρετε το κάλυµµα
προς τα πίσω έως ότου το κουµπί
απελευθέρωσης ασφαλίσει στη
θέση του. Κλείστε το
πάνω κάλυµµα.

10

10

10

10 Επανασυνδέστε το καλώδιο/τα

καλώδια διασύνδεσης και το
καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος.
Ανάψτε τον εκτυπωτή.

7777

8888

6666

9999

10

10

10

10

background image

178

178

178

178 Παράρτηµα Γ Μνήµη του εκτυπωτή και επέκτασή της

GR

Έλεγχος εγκατάστασης της µνήµης

Έλεγχος εγκατάστασης της µνήµης