HP LaserJet 2200 Printer series - ÓÆíôïìç ²áñïõóßáóç

background image

Σύντοµη παρουσίαση

Σύντοµη παρουσίαση

Σύντοµη παρουσίαση

Σύντοµη παρουσίαση

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τις επιλογές εκτύπωσης
και παρουσιάζει τις πιο κοινές εργασίες εκτύπωσης:

!

Αγορά χαρτιού και λοιπών µέσων εκτύπωσης

!

Επιλογές εισόδου µέσων εκτύπωσης

!

Τοποθέτηση µέσων εκτύπωσης στο δίσκο 1

!

Τοποθέτηση µέσων εκτύπωσης στο δίσκο 2 ή τον προαιρετικό
δίσκο 3 250 φύλλων

!

Τοποθέτηση µέσων εκτύπωσης στον προαιρετικό δίσκο 3 250
φύλλων

!

Επιλογές εξόδου µέσων εκτύπωσης

!

Εργασίες εκτύπωσης

!

Ακύρωση εκτύπωσης

!

∆υνατότητες λογισµικού

background image

40

40

40

40 Κεφάλαιο 2 Εργασίες εκτύπωσης

GR

Αγορά χαρτιού και λοιπών µέσων εκτύπωσης

Αγορά χαρτιού και λοιπών µέσων εκτύπωσης

Αγορά χαρτιού και λοιπών µέσων εκτύπωσης

Αγορά χαρτιού και λοιπών µέσων εκτύπωσης

Οι εκτυπωτές HP LaserJet προσφέρουν άριστη ποιότητα εκτύπωσης.
Μπορείτε να κάνετε εκτυπώσεις σε ποικιλία µέσων εκτύπωσης,
όπως χαρτί (ακόµη και 100% ανακυκλωµένο), φακέλους, ετικέτες,
διαφάνειες προβολής και χαρτί προσαρµοσµένου µεγέθους.
Χαρακτηριστικά όπως το βάρος, τα "νερά" και το ποσοστό υγρασίας
είναι σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του
εκτυπωτή και την ποιότητα των εκτυπώσεων.

Για να έχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα, χρησιµοποιείτε µόνον
υψηλής ποιότητας χαρτί φωτοτυπικού. Ανατρέξτε στην ενότητα
Προδιαγραφές µέσων εκτύπωσης για περισσότερες πληροφορίες.

Σηµείωση

Σηµείωση

Σηµείωση

Σηµείωση

Να δοκιµάζετε πάντοτε ένα δείγµα του χαρτιού, πριν

Να δοκιµάζετε πάντοτε ένα δείγµα του χαρτιού, πριν

Να δοκιµάζετε πάντοτε ένα δείγµα του χαρτιού, πριν

Να δοκιµάζετε πάντοτε ένα δείγµα του χαρτιού, πριν

το προµηθευτείτε σε ποσότητες.

το προµηθευτείτε σε ποσότητες.

το προµηθευτείτε σε ποσότητες.

το προµηθευτείτε σε ποσότητες. Ο προµηθευτής σας

πρέπει να γνωρίζει τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο

HP LaserJet Printer Family Print Media Guide