HP LaserJet 2200 Printer series - Åéóáãùã× ÷áñáêô×ñùí escape

background image

Εισαγωγή χαρακτήρων escape

Εισαγωγή χαρακτήρων escape

Οι εντολές εκτυπωτή αρχίζουν πάντα µε το χαρακτήρα escape (?).
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον τρόπο εισαγωγής του
χαρακτήρα escape από διάφορες εφαρµογές λογισµικού DOS.

Εφαρµογή

Εφαρµογή

Εφαρµογή

Εφαρµογή
λογισµικού DOS

λογισµικού DOS

λογισµικού DOS

λογισµικού DOS

Καταχώρηση

Καταχώρηση

Καταχώρηση

Καταχώρηση

Εµφανίζεται

Εµφανίζεται

Εµφανίζεται

Εµφανίζεται

Lotus 1-2-3

Πληκτρολογήστε \027

027

WordPerfect για DOS

Πληκτρολογήστε <27>

<27>

MS-DOS Edit

Κρατώντας πατηµένα τα πλήκτρα
Ctrl-P, πατήστε Esc

¨

MS-DOS Edlin

Κρατήστε πατηµένα τα πλήκτρα Ctrl-V,
αφήστε τα και πατήστε [

^[

background image

GR

Παράρτηµα ∆ Εντολές εκτυπωτή 185

185

185

185